Конкурс за директор на Бюрото по труда в Дупница, заплата от 790 лв. до 1 800 лв., Петя Доганджийска пое управлението

Петя Доганджийска/ в средата/ със служители на БТ.

Петя Доганджийска пое управлението на Агенцията по заетостта в Дупница, но тя е със статут на временно изпълняващ длъжността до провеждането на конкурс. А процедурата вече е в ход. От понеделник се приемат документи на участниците в конкурса.
Заплатата на директора е в границите от 790 до 1800 лв., като точната сума зависи от професионалния опит. Изисква се завършена магистратура, поне 4 години опит в областите ръководство, планиране, организиране, контролиране и координиране на администрация и/или структурно звено;- знания в областта на труда и трудовите отношения; администрацията и служебните правоотношения; пазара на труда и безработицата; икономическия анализ и нормативната уредба, касаеща дейността на Агенцията по заетостта и дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ).
Кандидатите ще решават тест, след което следва интервю. Тестът съдържа въпроси, свързани с познаването и прилагането на Закон за насърчаване на заетостта; за държавния служител; Кодекс на труда; за социално осигуряване; знания в областта на прилагането на европроектите за насърчаване на заетостта
Документи се подават в София.

Директорката на Бюро по труда в Дупница Виолина Лазова бе освободена от работа.

Лазова беше назначена на поста след проведен през месец юли 2020г. конкурс, по време на управлението на ГЕРБ. Тя зае мястото на излязлата в пенсия дългогодишна директорка на бюрото Наташа Илиева.

Преди да спечели конкурса Виолина Лазова е работила като  директор на Агенция за социално подпомагане.

Преди това е била директор на Център за рехабилитация на деца с увреждания в Дупница.

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here