ПРОДАЖБИ- РАБОТА

„ХИЙТ ЕНЕРДЖИ” ЕООД, гр. Перник,

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ РАБОТНИЦИ НА ПОЗИЦИЯ “МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ДРОБИЛНА МАШИНА”

ЗА ОБЕКТ: ЦЕХ “АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА”, ПЛОЩАДКА “ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ” АД, С. ГОЛЕМО СЕЛО, ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ.

Молбите и CV- на кандидатите се приемат на място или по пощата.

Телефон за връзка 0884/393008 – Кирил Попов.

***

„ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ” ЕАД, село Големо село, община Бобов дол, ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ПЕРСОНАЛ В ПОЧИВЕН ДОМ „ЕНЕРГО” НА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ:

1.Главен готвач

Изисквания към кандидатите:

1.Образование – средно образование със задължителна квалификация „готвач“ или завършили курс за квалификация „готвач”.

2.Професионален опит – над една година трудов стаж по специалността.

3.Умения за работа с конвектомат.

2.Помощник кухня

Изисквания към кандидатите:

1.Образование – средно образование или основно образование

2.Професионален опит – над една година трудов стаж по специалността.

3.Умения за работа с конвектомат.

4.Умения за работа с миячни машини и машини за обработка на продуктите.

3.Сервитьор

Изисквания към кандидатите:

1.Образование – средно образование

2.Професионален опит – над една година трудов стаж по специалността.

3. Умения за работа с касов апарат.

4.Работник поддръжка

Изисквания към кандидатите:

1.Образование – средно образование

2.Професионален опит – над една година трудов стаж.

3. Да притежава правоспособност за огняр на парни и водогрейни котли с високо налягане.

4.Свидетелство за управление на МПС.

Молбите и CV- на кандидатите се приемат на място, по пощата или на email: ls@tecbd.com.

***

ТЕЦ „Бобов дол“ търси да назначи шофьор на автокран, кофражист и арматурист.

Изискванията към кандидатите за шофьор на автокран са да имат средно професионално образование, да са минали курс за професионална подготовка с издаден документ за правоспособност. Кандидатите трябва да познават конструкцията, устройството, принципи на действие и начини на обслужване на различните системи автокранове, с товароподемност до 75 тона. Също устройство на ходовите , повдигателни и други механизми на всички видове кранове с посочената товароподемност.

Кофражистите и арматуристите трябва да имат техническо образование, да може да разчитат работни чертежи, сложни чертежи, детайли, възли.

Документите на кандидатите се приемат в деловодството на предприятието, чрез лицензиран пощенски оператори или на електронен адрес: ls@tecbd.com в срок до 15 декември 2021  година.

***

„ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ” ЕАД, село Големо село, община Бобов дол, ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ:

 1. Инженер, топлоенергетика
 2. Електроинженер
 3. Машинен инженер
 4. Специалист „КИП и А”
 5. Монтьор електроборудване
 6. Машинен монтьор
 7. Заварчик
 8. Оксиженист, газозаварчик
 9. Стругар
 10. Боргвергист
 11. Техник, асансьорна техника

Молбите и CV- на кандидатите се приемат на място, по пощата или на email: ls@tecbd.com.

 

****

О Б Я В А
„ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ” ЕАД, село Големо село, община Бобов дол
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
 .
Шофьор на самосвал
Също работници на позиция разтоварач вагони, на срочен договор, за зимния сезон 2020 -2021 г.
Молбите и CV- на кандидатите се приемат на място, по пощата или на email: ls@tecbd.com.
****

 

Топливо Благоевград, Дупница, Сандански, Кюстендил: Всичко за Вашия ремонт от основите до покрива!!!

Адрес: ул. „Св. Климент Охридски“ 1Г, тел: 073 884 770.

Кюстендилска вода телефони за контакт

Централен диспечерски пункт
Адресул.“Цар Освободител“ № 15
Управление на „Кюстендилска вода“ ЕООД
тел.: 070089071; 078 55 23 83; 0892 616 716
Работно време: 24 часа
Централно управление:
Адресул.“Цар Освободител“ № 15
/административната сграда на дружеството/
Работно време:
08:00 – 12:00;
 13:00 – 17:00  
тел.: 070089071; 078 55 23 71
факс:078 55 23 72
e-mail: office@kyustendilskavoda.com

Приемно време за среща с физически или юридически лица по жалби, въпроси и консултации на адрес:  

ул. „Цар Освободител“ №15
всеки петък от 09:00 до 12:00часа
Предварително записване:  
на телефон: 078 55 23 71
на e-mail: office@kyustendilskavoda.com
Гл. счетоводител, Счетоводство, Каса, Специалисти реализация тел.: 078 55 23 75;
Главен инженер тел.: 078 55 23 71;
e-mail: v.djorov@kyustendilskavoda.com
Технически ръководител район Бобов дол тел.: 0895 590 807
Технически ръководител район Кочериново тел.: 0892 616 842
Технически ръководител район Рила тел.: 0892 616 838
Технически ръководител район Бобошево тел.: 0892 616 833
Технически ръководител район Коняво тел.: 0892 616 798
Технически ръководител район Невестино тел.: 0892 616 812
Технически ръководител район Гърляно тел.: 0892 616 797
Технически ръководител район Трекляно тел.: 0892 616 808
Производствено-технически отдел, ЛС и ТРЗ, Снабдяване, ЕМО
тел.: 078 55 23 77
Инкасо, Оператори /население и фирми, Юристи, Инспектори тел.: 078 55 23 79
Пречиствателна станция отпадъчни води тел.: 078 55 03 82

 

 

––––––––––––––––– ––––––––––––-

––––––––––––––––– –––––––––

КАТИ ТРАВЕЛ-  ПОЧИВКИ В ГЪРЦИЯ И ТУРЦИЯ. НЕЗАБРАВИМИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ И РЕЛАКС. АДРЕС: ГР. Дупница, ул. „НИКОЛАЕВСКА“ 31, ТЕЛ: 0898755392 И  0882521260.

**************************** ********************************************


„ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ” ЕООД

гр. Бобов дол 2670 ул. Г.Димитров Телефон: 0702 67190 Факс: 0702 67330

Фирма „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД търси да познава работниците с необходимата квалификация за свободни позиции:

 1. Локомотивен машинист
 2. Маневрист
 3. Стрелочник
 4. Машинист еснокофов багер
 5. Шофьор тежкотоварен самосвал 12 и повече тона
 6. Машинист булдозер
 7. Машинист пътно-строителни машини (автогрейдер)
 8. Сондьор
 9. Ел.монтьор А и ПСМ
 10. Ел.механошлосер
 11. Бункерист

Допълнителна информация и контакт с нас: 0884/393 062 Ив. Шалева или на
e-mail: vagledobiv_bobovdol@abv.b

––––––––––––––––– ––––––––––––––––– –

„Ауто Джена” ООД се занимава с продажба и поддръжка на автомобили, постоянна работа с добро възнаграждение Тел .: 0897/877 688 Стефан


 

Адрес ул. „Цар Освободител“ № 15
Управление на „Кюстендилска вода“ ЕООД
тел. :  070089071; 078 55 23 83; 0892 616 716
Работно време:  24 часа
Централно управление:
Адрес ул. „Цар Освободител“ № 15
/ административна сграда на дружеството /
Работно време:
08:00 – 12:00;
 13:00 – 17:00 тел. :  070089071; 078 55 23 71 факс : 078 55 23 72 e-mail: office@kyustendilskavoda.com   Приемно време за среща с физически или юридически лица по жалба, въпроси и консултации на адрес:  

ул. „Цар Освободител“ №15 всеки петък от 09:00 до 12: 00часа Предварително записване:  на  телефон :  078 55 23 71 на  e-mail: office@kyustendilskavoda.com

 

Гл. счетоводител, Счетоводство, Каса, Специалисти реализация тел. : 078 55 23 75;
Главен инженер тел. : 078 55 23 71;
e-mail: v.djorov@kyustendilskavoda.com
Технически ръководител район Бобов дол тел. : 0895 590 807
Технически ръководител район Кочериново тел. : 0892 616 842
Технически ръководител район Рила тел. : 0892 616 838
Технически ръководител район Бобошево тел. : 0892 616 833
Технически ръководител район Коняво тел. : 0892 616 798
Технически ръководител район Невестино тел. : 0892 616 812
Технически ръководител район Гърляно тел. : 0892 616 797
Технически ръководител район Трекляно тел. : 0892 616 808
Производствено-технически отдел, ЛС и ТРЗ, Снабдяване, ЕМО
тел. : 078 55 23 77
Инкасо, Оператори / население и хора, Юристи, Инспектори тел. : 078 55 23 79
Пречиствателна станция отпадъчни водач тел. : 078 55 03 82

върни