РЕКЛАМА

ТАРИФА

за политическа и бизнес реклама

Оферта за политическа реклама в „4ВЛАСТ“ Избори- 2023
Цени на пакети публикации:
– до 10 статии 500 лв. за бр., пакетна цена 5000 лв. без ДДС
– за 20 статии 450 лв. за бр., пакетна цена  9000 лв. без ДДС
При покупка на пакет- бонус качване на банер в сайта, който стои докато вървят и статиите.
Също споделяне на видеа от предизборни събития във фейсбук страниците на сайта.
За единични публикации-  700 лв. без ДДС
Качване на банер-  за 1 седмица 200 лв.
За 1 месец 600 лв. без ДДС

РЕКЛАМНА ТАРИФА 

Публикуване на рекламен банер:

цена за 1 ден-25  лв. без ДДС

15 дни 150 лв. без ДДС

30 дни 225 лв. лв. без ДДС 

За контакти: 087 635 6120, 0886 98 48 70, 0876 356 122

mail: 4vlastbg@4vlast-bg.com

***

1.Публикуване на рекламна статия „Бизнес панорама“  с -2 снимки- 200 лв., с повече снимки- 300 лв.

3. Само снимки- над 5 снимки 200 лв.

 

Грижа за автомобила! Годишни и периодични технически прегледи на всички видове МПС-та: камиони, автобуси, таксита, леки автомобили, ремаркета, полуремаркета…

––

Редакцията не се ангажира с рецензии, отговори и връщане на читателски писма. За верността на съдържанието в авторски материали, рекламни текстове и читателски писма, които не изразяват официалната редакционна позиция, не носим отговорност.

  1. Оператор, инсталации за размесване на бетон

Във връзка с развитие на дейността и увеличаване обема на работа предлагаме свободна позиция за
Оператор, инсталации за размесване на бетон
От Вас ще очакваме:
* Да осигурявате и поддържате нормален режим на работа на оборудването в бетоновия център.
* Да изпълнявате рецептите за производство на различни видове строителни разтвори и марки бетон.
Вие сте нашият кандидат ако:
* Опит на подобна позиция;
* Личностни качества: отговорност, лоялност, организираност, инициативност, аналитично мислене, умения за работа в екип.
Нашето предложение:
Мотивиращо заплащане;
Постоянна заетост;
Безплатна храна по време на работа;

Осигурен безплатен транспорт от градовете Момин проход, Костенец и Долна баня;
Заплащане на транспорт до работното място от други населени места;
За да се присъедините към нас от Вас се изисква да ни изпратите актуална автобиография. Обратна връзка ще бъде осъществена с кандидати одобрени по документи.
Информацията, предоставената от Вас, ще бъде използвана само за целите, за които е поискана, и в съответствие с правилата за конфиденциалност.

При нужда от допълнителна информация моля свържете се с нас на тел. 0886845826 – Василка Маринова.

 

  1. АВТОМОНТЬОР / МЕХАНИК

ЕЛ БАТ АД е основана през 1993 година. Основна дейност на компанията е преработване и рециклиране на различни видове олово-съдържащи отпадъци и излезли от употреба акумулаторни батерии.
Продуктите се произвеждат в съответствие с международни стандарти и по изискване на клиента.
Във връзка с разширяване на дейността, търсим работници за длъжността:
АВТОМОНТЬОР – МЕХАНИК

ИЗИСКВАНИЯ:
средно или средно-специално образование – техническо;
предишен опит като автомонтьор или сервизен техник минимум 3 год.;

ФУНКЦИИ:
Инспекции и ремонт на тежкотоварни и леки автомобили, пътно строителни машини, кари
Работа със сервизно оборудване,

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
Трудов договор и социални осигуровки на пълното брутно възнаграждение;
Спазване на Трудовото законодателство;
Работно облекло;
Постоянна работа;
Безплатна храна по време на работа.

Осигурен безплатен транспорт от градовете Момин проход, Костенец и Долна баня;
Заплащане на транспорт до работното място от други населени места;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
– Подробна Автобиография (CV);

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на подбора.

При нужда от допълнителна информация моля свържете се с нас на тел. 0886845826 – Василка Маринова.

 

  1. МАШИНЕН ОПЕРАТОР

Основният бизнес, с който се занимава групата от компаниите ни повече от 29 години е в сферата на индустриалното производство.
Компания ЕЛ БАТ АД произвежда борсови сплави и меко олово, които реализира успешно в Европа и по света. Към момента за дружеството работят повече от 220 човека, а предизвикателството пред нас е да намерим квалифицирани служители, които да работят в новия ни завод за производство на олово в град Долна баня.

МАШИНЕН ОПЕРАТОР
Цех „Сепарация“

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
∙ Обслужва инсталацията за рециклиране на акумулаторни батерии
∙ Енджитек;
∙ Контролира и регулира производствените процеси и качеството на произвежданата продукция;
∙ Наблюдава и отчита показанията на контролно измервателните уреди;
∙ Спазва техническите и технологични инструкции за работа;

Три сменен режим на работа:
1-ва смяна: 06:00 – 14:00
2-ра смяна: 14:00 – 22:00
3-та смяна: 22:00 – 06:00
6 работни дни/4 почивни дни

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
∙ Постоянна и сигурна работа, трудов договор;
∙ Мотивиращо трудово възнаграждение;
∙ Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати;
∙ Ваучери за храна;
∙ Работно облекло и необходимите лични предпазни средства;
∙ Безплатна храна по време на работа в стола на фирмата;

ИЗИСКВАНИЯ:
∙ Средно образование; Удостоверение за работа с мотокари и електрокари в предприятието се счита за предимство.
∙ Опит в подобно производство се счита за предимство;
∙ Умения за работа в екип, отговорност и комуникативност;

При нужда от допълнителна информация моля свържете се с нас на тел. 0886845826 – Василка Маринова.

 

  1. ЕЛЕКТРОШЛОСЕР

Основният бизнес, с който се занимава групата от компаниите ни повече от 30 години е в сферата на индустриалното производство.
Компания ЕЛ БАТ АД произвежда борсови сплави и меко олово, които реализира успешно в Европа и по света. Към момента за дружеството работят повече от 250 човека, а предизвикателството пред нас е да намерим квалифицирани служители, които да работят в новия ни завод за производство на олово в град Долна баня.

ЕЛЕКТРОШЛОСЕР

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
∙ Поддържа и изгражда електрическите инсталации в предприятието;
∙ Контролира нормалното функциониране на електрическите мрежи и инсталации;
∙ Извършва всички видове ремонтни дейности по електрическата инсталация, както и на апаратури, уреди, табла и други;
∙ Осигурява пожаробезопасното, електробезопасното и газобезопасното състояние на оборудването и инсталациите;
∙ Поддържа постоянна комуникация с отделите и е информиран за всички електрически/механични проблеми, които изискват отстраняване;
∙ При въвеждане на нови процеси или ново оборудване, или мащабни ремонти на производственото оборудване, участва в първоначалната настройка на параметрите на производствения процес в съответствие с предвидените стойности.

Възможно е да се работи редовна смяна или работа на смени:
1-ва смяна: 06:00 – 14:00
2-ра смяна: 14:00 – 22:00
3-та смяна: 22:00 – 06:00
6 работни дни/ 4 почивни дни

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
∙ Мотивиращо трудово възнаграждение и редовно заплащане;
∙ Постоянна и сигурна работа;
∙ Ваучер за храна;
∙ Работно облекло и необходимите лични предпазни средства;
∙ Безплатна храна по време на работа в стола на фирмата;
∙ Осигурен безплатен транспорт от градовете Момин проход, Костенец и Долна баня;
∙ Заплащане на транспорт до работното място от други населени места;

ИЗИСКВАНИЯ:
∙ Средно техническо образование (в областта на електрониката/електротехниката/механиката);
∙ Познания, квалификация и професионален опит в работата с електрооборудване;
∙ Квалификация – трета или четвърта квалификационна група за работа в електрически уредби до и над 1000V;
∙ Професионален стаж – се счита за предимство;
∙ Умение/практика в разчитане на електро-схеми.
∙ Умения за работа с преносими електро-инструменти;
∙ Умения за работа в екип, отговорност и комуникативност;

При нужда от допълнителна информация моля свържете се с нас на тел. 0886845826 – Василка Маринова.

 

  1. МЕХАНОШЛОСЕР

Основният бизнес, с който се занимава групата от компаниите ни повече от 30 години е в сферата на индустриалното производство.
Компания ЕЛ БАТ АД произвежда борсови сплави и меко олово, които реализира успешно в Европа и по света. Към момента за дружеството работят повече от 250 човека, а предизвикателството пред нас е да намерим квалифицирани служители, които да работят в новия ни завод за производство на олово в град Долна баня.

МЕХАНОШЛОСЕР
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
∙ Ежедневен контрол и техническа поддръжка на системите за производство и пренос на газ, топла вода, студена вода и компресиран въздух;
∙ Участва в планови и аварийни ремонти и поддръжка на оборудването и инсталациите;
∙ Участва в дейности по постоянен контрол за правилната експлоатация на съоръженията и тяхната обезпеченост и безопасност при работа;
∙ Контролира редовното документиране на сменните дневници съгласно нормативните изисквания.

Първоначално ще се работи на 8 часов работен ден от 08:00 до 17:00 часа.
В последствие е възможна е работни смени (пример):
1-ва смяна: 06:00 – 14:00 часа;
2-ра смяна: 14:00 – 22:00 часа;
3-та смяна: 22:00 – 06:00 часа.

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
∙ Мотивиращо трудово възнаграждение;
∙ Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати;
∙ Ваучер за храна и други социални придобивки;
∙ Безплатна храна по време на работа;
∙ Осигурен безплатен транспорт от градовете Момин проход, Костенец и Долна баня;

∙ Заплащане на транспорт до работното място от други населени места;

При нужда от допълнителна информация моля свържете се с нас на тел. 0886845826 – Василка Маринова.

 

  1. ЛЕЯР

Основният бизнес, с който се занимава групата от компаниите ни повече от 30 години е в сферата на индустриалното производство.
Компания ЕЛ БАТ АД произвежда борсови сплави и меко олово, които реализира успешно в Европа и по света. Към момента за дружеството работят повече от 250 човека, а предизвикателството пред нас е да намерим квалифицирани служители, които да работят в новия ни завод за производство на олово в град Долна баня.

ЛЕЯР

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
∙ Обслужва и поддържа в изправност съоръженията за топене на метална фракция, оловна паста и други отпадъчни материали – късобарабанна пещ или съоръженията за рафиниране на олово и оловни сплави – рафинационни котли;
∙ Зарежда съоръженията с необходимите материали, съгласно зададената рецепта;
∙ Контролира и регулира процесите на топене;
∙ Наблюдава и отчита показанията на контролно измервателните уреди;
∙ Източва продуктите на топене от съоръженията и отговаря за тяхното идентифициране в последствие;
∙ Извършва товаро-разтоварни и преносни работи с мотокар.

Сменен режим на работа:
1-ва смяна: 06:00 – 14:00
2-ра смяна: 14:00 – 22:00
3-та смяна: 22:00 – 06:00
6 работни дни / 4 почивни дни;

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
∙ Мотивиращо трудово възнаграждение, редовно и сигурно заплащане;
∙ Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати;
∙ Ваучери за храна;
∙ Работно облекло и необходимите лични предпазни средства;
∙ Безплатна храна по време на работа в стола на фирмата;
∙ Осигурен безплатен транспорт за работещите от градовете Момин проход, Костенец и Долна баня;

∙ Заплащане на транспорт до работното място от други населени места;

ИЗИСКВАНИЯ:
∙ Средно образование; Удостоверение за работа с електрокари и мотокари в предприятията се счита за предимство;
∙ Опит в подобно производство се счита за предимство;
∙ Умения за работа в екип, отговорност и комуникативност;
∙ Възможност за работа на смени.

При нужда от допълнителна информация моля свържете се с нас на тел. 0886845826 – Василка Маринова.

Част от статиите в 4ВЛАСТ за периода от 03.08.2012г. до 11.09.2018г. са препечатени от вестник ВЯРА и други медии. Екипът ни не носи отговорност за тях, но при сигнал сме готови да откликнем.

4vlast-bg.com
4vlast-bg.com