Д-р Арбен Мименов

 

 

Кметът на община Сатовча Арбен Мименов трябва да изготви мотивирано предложение до МОН, с което да предложи училищата в Долен и Осина да бъдат включени в списъка на защитените школа и детски градини и през следващата учебна година. Това решиха на последното си заседание местните парламентаристи.

Според предложението, защитена трябва да остане и детската градина в Долен. Причината за него е отдалечеността на населените места от средищни училища. На сесията си ОбС – Сатовча реши да се сформира и една група от 9 деца в детска градина „Кокиче“ в село Жижево и група със същата численост в забавачката в Долен.

Освен това местните парламентаристи решиха да продадат терен общинска собственост във Вълкосел на собственика на сградата, построена върху него.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here