„Към къщата си нямам улица, още пет собствиника на имоти около мен са без улица. От 5 години входирам безброй молби, жалби до кмета на община Самоков, до Общински съвет, отговор не получавам, с тези си действия са ми нарушени конституционните права, искам предвиденото наказание по закон“- обяви от микрофона Нилина Маркова от самоковското с. Маджаре.

Тя се престраши да каже как се пренебрегват проблеми на обикновените хора от общинска администрация и то входирани, регистрирани по законовия ред в писмен вид.

Смелата жена заяви пред всички:

„Писала съм безброй пъти молби, жалби, предложения за гласуване, до общински съвет, до комисиите в ОбС, до кмета  Владимир Георгиев, включително и до селския кмет Иван Марков за тресиране и отваряне на улица, за финансиране и изграждане на улицата по регулационен план на с. Маджаре с цел осигуряване на достъп до имота ми. Последното писмо което входирах до кмета и до общински съвет е от 27.06.2019г. , но отговор не получих. Днес, на последната сесия от мандата ви очаквах да бъде внесена поредната ми жалба и  проблемът да бъде разрешен. Нито беше докладвано, нито гласувано, от което съм обезумена.  От 1980 година нямам достъп до парцела си, което е нарушение на конституционните ми права. Въпреки многократно написаните от мен писма до кмета на Маджаре и кмета на Самоков, до общински съвет нищо към днешна дата не се прави за изграждането на улицата. Не мога да си вляза в имота, нямам достъп до него, и по този начин съм ограничена да започна някакво строителство. Отварянето на улицата ще обслужва общо пет парцела. Това, че съм лишена от достъп за ползване на парцела си в 21 век, е недопустимо и надхвърля всички граници. Моля да ми бъде отговорено в законовия срок, какво се прави по този въпрос и кога ще бъде изградена улицата“, каза в залата Нилина Маркова.

Маркова предостави пред наш екип входираните от нея  молби, жалби от 2015г., 2016г., 2017г., 2018г.,и  2019г. и цялата кореспонденция по този казус.

Кмета Георгиев се направи на нито чул, нито видял и в отговор заяви: “Дайте да го погледнем и ще го предложим на общински съвет. Аз, сега в момента не мога да се сетя за какво става на въпрос.“

Нилина Маркова обаче е категорична, че всеки гражданин на Република България има право да подаде сигнал, молба, жалба  за всичко, което смята в лично качество, че представлява проблем за града, селата  или за самия него.
„Институциите са задължени от закона да отговорят на всеки един гражданин в срок. Дори когато проблемът е в компетенциите на друг, сигналът трябва да бъде препратен, а подателят да бъде в течение какво се случва с него.  Спазването на този процес е задължение на всяка една община или друг административен орган и е свързано с правото на гражданина да следи за решението по същество на поставения проблем от обществен или личен интерес“, каза пред 4ВЛАСТ Маркова.

Тя е категорична, че след като кмета Георгиев не спазва срокове за произнасяне, ще подаде жалба и до областния управител за неизпълнение от общинската администрация на закона с искане за упражняване на контрол, включително за ревизия на процедурите и правилата, по които общината разглежда или игнорира разглеждането на поставените от гражданите проблеми от обществен и личен интерес.

„Не произнасянето в срок по подадена жалба, сигнал се явява като неизпълнение на законовоустановени задължения на административните органи и длъжностни лица. От друга страна липсата на отговор и решение на подадените от мен жалби  показва незаинтересованост към хората и незаконосъобразно пренебрегване на основно конституционно право“, добавя  Маркова.