Под лупа се гледат документите, замерва се качеството на въздуха, следи се какво и колко се гори в централата

Кметът на Бобов дол Елза Величкова: не са ни търсили за съдействие, постоянно има сигнали за задушлива миризма, притеснена съм за здравето на хората

Жандармерия и експерти от МОСВ са в ТЕЦ „Бобов дол”. Проверката е разпоредена от главния прокурор Сотир Цацаров по повод постъпил сигнал от ДАНС за застрашаване на екологичната сигурност на страната при изгаряне на отпадъци от топлофикационни дружества. Цацаров е разпореди на министъра на околната среда и водите извършване на незабавна проверка в „Топлофикация – Перник“ АД, ТЕЦ „ Бобов дол“ ЕАД, „Топлофикация – Сливен“ ЕАД и ТЕЦ „Брикел“ ЕАД. Вчера акцията беше в Перник.

Директорът на централата Емил Христов.

Гледат се под лупа издадени разрешителни за съхранение и горене и всички други необходими документи за осъществяване на производствената дейност на топлофикационните дружества. Следи се за вида и количеството съхранявани и използване за горене отпадъци от всякакъв вид и съответствието им с документацията на дружествата. Проверява се замърсяването на околната среда включително и чрез измервания и проби на място, както и наличие в резултат на това на опасност за здравето на хората.
Главният прокурор е указал на министъра на вътрешните работи оказване на съдействие на органите на МОСВ при извършването на проверка на място и е определил срок от 1 месец за изпълнение на възложената проверка.

Кметът на Бобов дол Елза Величкова

„Никой не ни е уведомил за проверката в ТЕЦ „Бобов дол”. Разбрахме в последствие, че тече такава. Иначе оплаквания от граждани за задушлив, миризлив газ има постоянно, ние ги придвижваме към съответните органи, това може да направим. Хората звънят и на телефон 112. На последната сесия на Общинския съвет приехме една декларация, във вид на решение да се наложи мониторинг на ТЕЦ-а в смисъл да се измерва дали има замърсяване на въздуха. Доколкото са ми обяснявали, това което се гори отделя доста канцерогенни вещества и аз като кмет на общината се страхувам за здравето на хората.”
Потърсихме за повече информация и директорът на ТЕЦ „Бобов дол” инж. Емил Христов, но той не отговори на обаждането.