До 2021 година ще бъдат укрепени свлачищата по пътя Самоков-Боровец-Радуил- Костенец, Рилски манастир.
От Министерство на регионалното развитие и благоустройството съобщиха, че ще осигури до 447.1 млн. лева за укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от свлачищни и срутищни процеси, в следващите три години.
До 31 млн. лв. се отпускат по бюджета на министерството за 2019 г. Останалите 416.1 млн. лв. ще бъдат осигурени от приходите от тол-такси в периода от 2020 – 2021 година.
С осигурените средства ще се финансира извършването на геодезически измервания, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, изготвяне на технически проекти и изпълнение на трайни укрепителни и обезопасителни дейности по 74 участъка от републиканската пътна мрежа.
Сред обектите, по които ще се работи е и пътят Самоков-Боровец-Радуил-Костенец, Рилски манастир и др.
Ще се изградят и контролно-измервателни системи за последващ мониторинг на териториите с изпълнени геозащитни мерки и дейности за стабилизиране на свлачищита и срутищата.
Гравитационните склонови явления и процеси са едни от най-опасните стихийни бедствия, свързани не само с нанасянето на огромни щети, но са и потенциална опасност, застрашаваща живота и здравето на хората. Овладяването на подобен тип дестабилизационни процеси и явления и бързото и навременно възстановяване на нанесените щети от тях по републиканската пътна мрежа е приоритет за Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“, се посочва в мотивите за решението.