Електрически стълб стърчи в средата на улица „Беласица” в Петрич и обира попръжните на минаващите. Улицата е прясно ремонтирана, а около стълба е направена цяла бабуна в опит асфалтът да бъде плътен.
„Как може този стълб да е в средата на улицата? На кой е тази гениална инженерна мисъл?”, писаха ни читатели. Обърнахме с въпросите към ЧЕЗ Разпределение. От електроразпределителното дружество уточниха за 4ВЛАСТ, че съоръжението действително е тяхно, но улицата е ремонтирана, без те да бъдат уведомени. Необходимо било от общината да се подаде заявление, за да може да бъде преместен и да не бъде препятствие.
„Улицата в гр. Петрич, на която се намира стълб на ЧЕЗ Разпределение, е асфалтирана, без дружеството да е уведомено от общината.
Стълбът може да се измести. Изместването на съществуващо енергийно съоръжение, част от разпределителна електроенергийна мрежа, се осъществява по реда и условията на чл.64, ал.5 и / или чл.73, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Съгласно тях, когато във връзка със строителството на обект е необходимо да се измени положението или устройството на изградено електроенергийно съоръжение, съответните работи се извършват от и за сметка на възложителя на новото строителство, след одобряване на необходимите проекти, съгласувани с експлоатационните дружества, чиито мрежи и съоръжения са засегнати.
За стартиране на процедурата е необходимо възложителят на новото строителство да подаде в Център за обслужване на клиенти Заявление за проучване за издаване на указания за изместване на електрически съоръжения, част от разпределителната електрическа мрежа, и съответните документи. Във връзка със спазването на нормативните изисквания, моля да се обърнете към съответната община.”, обявиха от ЧЕЗ.