Полицията тараши адреси в Перник и Брезник заради скандала с движение „Русофили” и Николай Малинов. Претърсвания е имало и в столицата, иззети са били компютърни конфигурации, множество документи и такива доказателства, които имат пряко отношение към Николай Малинов. Иззета е докладна записка на руски език, изготвена от Малинов за геополитическа преориентация на страната ни към Русия. Описано е каква е настоящата ситуация в България и какви мерки да се предприемат, за да се преориентира страната ни към Русия. Основна цел е геополитическа преориентация на България.
„Ние концентрираме усилията си 5 основни направления”, пишело в докладната записка. Посочени били и конкретните направления – дейност на неправителствения сектор, създаване и поддържане на интернет сайтове, създаване на собствен телевизионен канал, създаване на влиятелен аналитичен център и създаване на партия. Според Малинов следвало да се упражнява политическо влияние неявно, а „по таен начин“.
Твърди се, че Малинов е приел срещу заплащане да изпълнява задачи, възложени му от ръководителите на двете организации „Двуглав орел” и Руски институт за стратегически разследвания. Заплащането е извършвано под различни форми. От една страна е било предназначено за него и притежаваните от него търговски дружества и тяхната дейност, а от друга за финансиране на различни мероприятия за оказване на влияние върху българската вътрешна политика.
Малинов е привлечен в качеството си на обвиняем. Той е освободен от следствения арест с гаранция от 50 000 лева. Наложена му е забрана да напуска територията на страната.