Управителят на лечебното заведение д-р Красимира Ковачка посъветва медицинските сестри да подберат пациенти от един район.

26 медицински сестри от МБАЛ-Самоков започват работа по проект за патронажна грижа на хора в неравностойно положение. С него Община Самоков кандидатства и спечели финансиране, а ще бъде реализиран съвместно с болница. Акцент се поставя върху специализираната помощ, в това число медицинска, психологическа и социална. Дейностите предвиждат осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравни и социални услуги в домовете на одобрените лица с цел подобряване качеството на живот. 131 е общия брой на потребителите, които ще бъдат включени.
Силвия Ангелова разясни и останалите подробности, свързани с реализацията на проекта. Екипът включва координатор, сътрудник, шофьор, рехабилитатор и консултант-психолог. С одобрените и наети медицински сестри вече са сключени едногодишни договори на 4 часа, което позволява съвместно изпълнение и на досегашните им служебни задължения.
Медицинските специалисти ще посещават потребителите в домовете им като следят за общото им здравословно състояние, кръвното налягане, пулса, теглото, кръвната захар и др. Управителят на МБАЛ-Самоков д-р Красимира Ковачка посъветва медицинските сестри да изберат своите пациенти от един район и по възможност да са запознати със здравословното им състояние. Не на последно място да работят съвместно със съответните лични лекари. По проекта се предвижда закупуване на превозно средство, което да обезпечи дейността. Одобреното финансиране е на стойност 362 141.60 лв. „Хубаво е, че хора, които не се чувстват добре ще получават специализирана помощ у дома” – коментира кметът Георгиев като подчерта, че до момента Общината не е работила по подобна програма.