През пролетта кметовете на Сандански, Струмяни и Кресна Кирил Котев, Емил Илиев и Николай Георгиев направиха първа копка на компостиращата инсталация и депото.

Два камиона за събиране и транспортиране на биоразградими и зелени отпадъци и съдове за отпадъците за 275 000 лв. без ДДС купува община Сандански. Техниката и съдовете ще са обаче и за общините Струмяни и Кресна, тъй като покупката е част от проекта за изграждане на компостираща инсталация и система за управление на отпадъците за трите общини.
Двата камиона трябва да бъдат нови, произведени не по- рано от 1 януари тази година, с възможност за ръчно и автоматично изсипване, механизъм за контролиране скоростта при товарене и разтоварване. Цената на двата камиона е 195 000 лв. без ДДС.
80 000 лв. без ДДС пък са предвидени за закупуването на 152 контейнера за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци.
Отваряне на офертите на 10 октомври