Заради обилните валежи, които се очаква да падната до 14 юли в Перник, областният управител Ирена Соколова излезе с препоръки към собствениците на язовири в областта.
В препоръките се посочва да се регулират и поддържат водните нива в язовирите до степен, гарантираща безопасната им експлоатация и недопускане на аварийни ситуации, и създаване на риск от наводнения.
Соколова съветва да се изпълняват предписанията „Пълно изпразване на язовира“ или да се понижи водното ниво до кота „мъртъв обем“, както и предписанията за ограничение на най-високо водно ниво, за язовирите за които има такива предписания от ДАМТН или областната комисия. Да се осигурят проектните проводимости на преливниците и да се предприемат действия за недопускане запушването им от свличане на земни маси и плаващи предмети.
При настъпване на аварийна ситуация, собствениците са длъжни да предприемат мерки по овладяване на последиците от аварията и да ограничат риска за хората, техните материални ценности и околната среда, като незабавно уведомят ДАМТН, кметът на съответната община, ГД „ПБЗН” и Басейнова дирекция.
Областният управител Ирена Соколова продължава да следи развитието на ситуацията в региона като е в постоянен контакт с всички служби, отговарящи за защита на населението от бедствия. Тя получава периодично информация от тях в реално време.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here