75-02-15- OLGA KITANOVA copyСметната палата изпрати докладите за извършените одити на община Дупница в прокуратурата. Според отчета на 

одиторите при администрирането на приходите от местни данъци и такси се очертава тенденция към нарастване на непостъпилите в касата плащания от местни данъци въпреки предприетите мерки от общинска администрация за повишаване на събираемостта. Становището на зам.-кмета по икономическите дейности Олга Китанова е, че няма причина за притеснение. „За периода 2008 – 2012 г. не е осъществяван подобен одит от Сметната палата, поради което повечето от препоръките са за установени слабости, наследени от предишното кметско ръководство. Към момента повечето от 9-те препоръки са изпълнени, като до края на 3-месечния период, даден от Сметната палата, ще бъдат отстранени и останалите слабости. В самия доклад една от установените препоръки е, че няма назначен финансов контрольор, но това не е коректно, тъй като от 2007 г. имаме старши експерт, изпълняващ тази длъжност. Слабостите са основно технически пропуски, които сме отстранявали дори по време на самия одит и повечето от тях са вече отстранени”, каза Китанова.

Снимката: Олга Китанова

 
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here