Пълен и лесен отчет за всички плащания и задължения с е- фактура от ВиК – София област

Пълен и лесен отчет за всички плащания и задължения с е- фактура от ВиК - София област

ВиК София – област предлага на своите клиенти възможност за бърза и удобна комуникация с дружеството чрез електронна фактура. Регистрацията в Е-фактура / e-inv.bg/ дава възможност на клиентите да се информират своевременно за възникнали задължения по партидата си. Те могат също да подават самоотчети и да следят графика за отчитане на водомерите. Това прави електронната фактура практичен начин за управление на разхода и сметките за вода, особено при имоти със сезонна заетост, в които не се живее постоянно.

Юридическите лица, регистрирани в e-inv.bg, могат да наблюдават всички партиди на бизнеса си. Има и опция за предоставяне на достъп на оторизирани лица, например счетоводители и да пестят време и ресурс.

Регистрацията в е-фактура дава възможност на клиентите:

  • Да изтеглят всички издадени финансови документи: месечни фактури, дебитни и кредитни известия, авансови фактури, разписки за лихва и др. във формат PDF.

  • Да проследяват всички направени плащания, като е видимо мястото и дата на плащане.

  • Да подават самоотчет по електронен път и да се информират за неговия статус, както и за причината, в случай, че самоотчетът не е приет от оператора.

  • Да получават известия за издаден нов финансов документ.

  • Да получават известие, с което се напомня, че клиентът има неплатена фактура, която е вече с изтекъл срок на плащане;

  • Да наблюдават партиди в случай на клиенти – юридически лица. С една регистрация (едно потребителско име и парола). Към една регистрация могат да бъдат присъединени всичките обекти или клиенти, без да се налага индивидуална регистрация за всеки поотделно с различни потребителски имена и пароли.

ВиК София – област призовава своите клиенти да се възползват от удобствата на Е-фактура като модерен и иновативен начин за електронна комуникация с ВиК дружеството. Така те ще спестят време и ще дадат своя принос за запазване на горите и околната среда.

 

Пълен и лесен отчет за всички плащания и задължения с е- фактура от ВиК – София област
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here