Кметът на Сатовча д-р Арбен Мименов забрани паленето на стърнища и сухи треви

Кметът на Сатовча д-р Арбен Мименов забрани

С цел ограничаване на пожари, възникнали поради небрежност от населението и във връзка с определения от Областен управител пожароопасен сезон в горските територии за периода от 01.07.2024 година до 31.10.2024 година, кметът на община Сатовча д-р Арбен Мименов с нарочна заповед въвежда пълна забрана за паленето на стърнища и сухи треви по слоговете, крайпътните ивици, вилни места в горите, в земи от горски фонд и другите земеделски земи. Със заповедта се забранява изгарянето на растителни отпадъци в земеделските земи, в близост до житни култури и гората. Забранява се паленето на огън и пушене при пребиваване в горските територии и селскостопанските земи през пожароопасния сезон и при ветровито време. Забранява се също така
и използването на пиратки от пастири, ловци и туристи в горите и пасищата през пожароопасния сезон. С нарочната заповед кметът на общината се разпорежда, кметовете на населени места да организират стриктно наблюдението и охраната на селските имоти с оглед навременното откриване на възникнали пожари, като при откриване на такива незабавно да се извърши обаждане на телефон 112 и 07541/2066, след което незабавно да се започне гасенето. Със заповедта е
разпоредено, в случай на констатирани нарушения на виновните лица да бъдат налагани санкции. Също така е указано паленето на огън в дворовете на граждани да става само на обезопасени места, в неветровито време и под наблюдение, до пълното загасяване на огъня, като до него не се допускат деца. С изрична заповед на кмета на общината е обявено и настъпването на фаза
„восъчна зрялост“ на посевите от житни култури на територията на общината, като със заповедна е забранено изгарянето на стърнища, сухи треви по слогове и други растителни отпадъци в земеделските земи, обявен е и реда за комуникация с Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ град Гоце Делчев. Кметът на общината възлага изпълнението на заповедите на кметовете по населени места, екополицаите по райони и доброволното формирование към Общината, като контрола по изпълнението им е възложен на Илхан Карагьозов
– Директор на дирекция АПООСГРАОА и главен експерт „Земеделие и гори“.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here