Извънредно! Частично бедствено положение в общините Рила, Кочериново и Бобошево, заради липса на вода

Инж. Александър Пандурски
Инж. Александър Пандурски, областен управител на област Кюстендил

Извънредно! Частично бедствено положение в общините Рила, Кочериново и Бобошево, заради липса на вода.

Проблеми с водоснабдяването наложиха обявяване на частично бедствено положение в общините Рила, Кочериново и Бобошево.

Областният управител на Кюстендил инж. Александър Пандурски обяви със своя заповед частично бедствено положение в общините Рила, Кочериново и Бобошево, считано от 10:00 ч. на 1 юли 2024 г. Обявяването на частично бедствено положение се налага поради сериозните проблеми с водоснабдяването в землищата на с. Смочево, община Рила; на с. Мурсалево, община Кочериново и на с. Слатино, община Бобошево. То касае и състоянието на „Водохващане „Робовица“ и наложителните ремонтни дейности, които трябва да се извършат в спешен порядък.
Решението за обявяване се взе на заседание на Областния щаб за защита при бедствия, като предложението бе подкрепено единодушно от всички членове на щаба. Дни по-рано, на съвместно заседание, решение за обявяване на частично бедствено положение взеха и общинските щабове на Кочериново, Рила и Бобошево.

Проблемите на „Водохващане „Робовица“ са отдавна, изпращани са комисии за установяване на състоянието му, извършвани са дейности по оценка на необходимите ремонтно-възстановителни дейности. Известно е, че водохващането е строено през шестдесетте години на миналия век, а ремонтни дейности не са извършвани. Водохващането осигурява вода на няколко населени места от трите общини. Установено е, че през летният сезон дебита на водата намалява, но и загубите в съоръженията и по водопровода са значителни.

Във връзка с обявеното бедствено положение се въвежда в действие Областният план за защита при бедствия и за взаимодействие с общинските щабове. Считано от 10:00 часа на 01.07.2024 г.
Органи и длъжностни лица, отговорни за прилагането на предприетите мерки и дейности, са. Областният щаб в състав, определен със заповед на Областния управител. За ръководител на операциите е определен инж. Даниел Орманков – гл. инженер на „Кюстендилска вода“ ЕООД. Организацията по управление на операциите ще се осъществява в пълно съдействие с Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Областният щаб има ангажимента да създаде необходимата организация и да започне работа за осъществяване на следните дейности:
– Проследяване и анализиране на възникналата ситуация;
– Събиране, обработване и свеждане на информация, необходима за оценяване на обстановката и вземане на решения;
– Осъществяване на контрол по изпълнениетона възложените задачи и мерки за овладяванена създалата се критична ситуация;
– Да предлага на Областния управител за одобрение решения, относно необходимия обем и ресурсно осигуряване на неотложни аварийно-възстановителни работи (НАВР) за предотвратяване, ограничаване и ликвидиранена последствията от бедствието;
– Да се мобилизират технически и човешки ресурс на юридически лица, съгласно Областния план за защита при бедствия;
– Да се уведоми населението в засегнатите територии;
– Кметовете на общините Рила, Кочериново и Бобошево да оказват пълно съдействие на Областния щаб и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

В хода на заседанието на щаба в Кюстендил стана ясно още, че с обявеното бедствено положение ще се реализират мероприятия, свързани със задействането на Единната спасителна система, съгласно Областния план за защита при бедствия, а именно – да се ангажира строителна фирма, която да извърши неотложните аварийно-възстановителни работи. Планува се да се започне проектиране по основния ремонт на обект “Водохващане “Робовица“. Усилията ще се насочени и към търсене съдействието на Междуведомствената комисия за осигуряване на средства.

При необходимост ще се удължи срокът на действие на обявеното частично бедствено положение, съобразно изискванията. Вече са уведомени и всички институции, които имат отношение при извършването на аварийно-възстановителни дейности, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Водохващане „Робовица“.

Извънредно! Частично бедствено положение в общините Рила, Кочериново и Бобошево, заради липса на вода.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here