Нашествие на марокански скакалеци в общините Петрич и Сандански, областият управител свика кризисния щаб

Нашествие на марокански скакалеци в общините Петрич и Сандански, областият управител свика кризисния щаб.
Нашествие на марокански скакалеци в общините Петрич и Сандански, областият управител свика кризисния щаб.

Нашествие на марокански скакалеци в общините Петрич и Сандански, областият управител свика кризисния щаб.

Областният управител свика областния кризисен щаб във връзка с противодействие на разпространението на марокански скакалци.
Извънредно заседание на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия свика днес областният управител Георги Динев, след получено уведомително писмо от директора на ОДБХ- Благоевград за наличието на масово намножаване на марокански скакалец в общините Петрич и Сандански. Установеното нападение е върху пустеещи площи, пасища и ливади. До момента не е установено нападение от вредителя върху земеделски култури.

На заседанието присъстваха директорът на Областна дирекция по безопасност на храните, директорът на Областна дирекция на МВР, директорът на Областна дирекция „Земеделие“, представители на РД ПБЗН, ЮЗДП, Община Петрич и Община Сандански.
Бяха предприети спешни мерки за справяне с разпространението на марокански скакалец на територията на общините Петрич и Сандански. Представителите на Щаба решиха да се извърши авиационно третиране с препарат, щадящ и безопасен за пчелите и хората. Координирани бяха действията между институциите, които ще се включат в процеса по третиране и ограничаване на разпространението на вредителя.
Третирането на площите с авиационна техника ще започне в понеделник в ранните часове на деня и при подходящи метеорологични условия.
Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия продължава да следи ситуацията, увери областният управител Георги Динев.

Нашествие на марокански скакалеци в общините Петрич и Сандански, областият управител свика кризисния щаб.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here