Станислав Страшимиров: 30% от заплатата на ОбС шефа К. Костадинов да отива за нужди на съвета и хонорар юриста

ОбС шефа К. Костадинов да отива за нужди на съвета и хонорар юриста
Първан Дангов, Милен Попов и Станислав Страшимиров

Станислав Страшимиров предлага 30% от заплатата на ОбС шефа К. Костадинов да отива за нужди на Общинския съвет и хонорар на юриста на Общинския съвет Милен Попов

Общинският съветник от СДС Станислав Страшимиров предлага 30% от заплатата на ОбС шефа Костадин Костадинов да отива нужди на Общинския съвет 

„Както е известно от началото на годината юристът на общинския съвет Милен Попов предоставя безплатно правни услуги на съветниците. Най- вероятно с част от увеличението, председателят на Общинския съвет Костадинов ще компенсира труда, който се предоставя. Гражданският договор на дългогодишният юрист Милен Попов беше прекратен без причина от кмета на Дупница Първан Дангов. Ние, двата съветници от СДС, Иван Раков и аз, гласувахме заплатата на кмета да бъде около 7 300 лв., каквато той си пожела. Ценим труда на всеки, разбираме отговорността на кмета- той носи наказателна отговорност за всеки свои подпис. Никога не сме правили политика на гърба на кмета до сега. Въпреки това, той поряза основната фигура в общинския съвет, а именно Милен Попов, който беше и наш кандидат за кмет. Изборите отминаха и се заехме да работим за общината, Милен Попов изнася основната тежест на Общинския съвет, той е гарант за законността на всяко наше действие, до сега не се е издънил, нямаме върнато или компрометирано решение.  Освен това Общинският съвет няма пари дори за вода, а се случва да заседаваме по два дни. Общинският съветник Гичка Михайлова ни осигури няколко пъти безплатно вода. Тя не е длъжна, това не е редно.“ – разкри Станислав Страшимиров. 

Станислав Страшимиров, вдясно, заедно с кмета Първан Дангов, който се появи за малко на днешната сесия.

Ето как е формулирал предложението си:

Съгласно чл. 26, ал. 1 ЗМСМА Общински съвет определя възнаграждението на Председателя на Общински съвет в зависимост от определената продължителност на работното му време. Председателят на ОбС има право и на платен годишен отпуск и на допълнителни трудови възнаграждения по реда на Кодекса на труда.

В тази връзка, считам, че на Председателя на Общински съвет – Дупница следва да се определи нов размер на възнаграждението му, продължителността на работното му време, размерът на платения годишен отпуск и допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 26, ал.1 и ал.3, т.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, предлагам Общински съвет – Дупница да вземе следното:

Иван Раков и Станислав Страшимиров от СДС.

                                                                                                     ПРОЕКТ:

 

Р Е Ш Е Н И Е:

  1. Председателят на Общински съвет – Дупница работи при непълно работно време /6 часа/.

  2. Председателят на Общински съвет – Дупница получава основно месечно трудово възнаграждение, в размер на 67,5% от основното месечно трудово възнаграждение на Кмета на Община Дупница, считано от 01.07.2024 година.

  3. Определя платен годишен отпуск на Председателя на Общински съвет- Дупница в размер на 20 работни дни.

  4. Председателят на Общински съвет Дупница получава допълнително възнаграждение за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит, при условията на чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, в размер на 1% върху основната месечна работна заплата.

  5. До този момент Костадинов работи на 4 часов работен ден без регламентирана времева зона.

  6. ОбС шефа К. Костадинов да отива за нужди на съвета и хонорар юриста Милен Попов.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here