Съветниците в Банско освободиха д-р Красимир Михайлов и всички членове на борда на МБАЛ – Благоевград

Съветниците в Банско освободиха д-р Красимир Михайлов и всички членове на борда на МБАЛ – Благоевград

Съветниците в Банско освободиха от отговорност д-р Красимир Михайлов и всички членове от 2012 г. до днес МБАЛ – Благоевград. На днешно заседание съветниците решиха да го освободят от отговорност, освободиха и членовете на борда на директорите по първа точко от дневния ред. Приеха отчета на бюджета на болницатата за 2023 година, но не го огласиха.

Единодушие в ОбС- Благоевград
Единодушие в ОбС- Благоевград! Георги Иванов остава начело на „Прима инвест“, „Бодрост“ АД Ваня Кромбоа, д-р Димитър Димитров/в следата/ начело на МБАЛ

Хирургът д-р Димитър Димитров оглави МБАЛ Благоевград през март.  Припомняме, д-р Димитров бе единственият кандидат, подал документи в конкурса за поста след внезапната смърт на досегашния директор на болницата д-р Огнян Митев в края на миналата година. Така мандатът на Съвета на директорите на МБАЛ – Благоевград изтече.

Красимир Михайлов

Д-р Красимир Михайлов, който ле и директорът на ЦСМП заяви, че написаното в отвореното писмо на Национален синдикат „Защита“, касаеща неговата оставка – не отговаря на истината.  Припомняме, че на 17 март, т.г.  Национален синдикат „Защита“ изпрати отворено писмо до различни институции  – Народното събрание, Министерски съвет, Прокуратура, омбудсмана и Министерството на здравеопазването. В писмото синдикатът  настоява за оставката на директора на ЦСМП- Благоевград д-р Красимир Михайлов . В мотивите си синдикатът посочва, че „Директора на ЦСМП-Благоевград  и неговото обкръжение заплашват с уволнения работещи спешната помощ, заради това, че в почивен ден са си позволили да подкрепят и да участват в протест на колегите си от ФСМП-Петрич“. Напрежението в Спешния център е породено от инцидента, при който екип на ФСМП – Петрич бе нападнат при изпълнение на служебните си задължения. „Очевидно този директор и приближените му подкрепят насилието и гаврата над медицинските екипи в ЦСМП, след като не само, че не подкрепят и не бяха до тях в справедливия им човешки протест, но и арогантно си позволяват да ги заплашват с уволнения!“ – се казва още в отвореното писмо на Национален синдикат „Защита“.

 Стана известно и текущото състояние на „Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград” АД, гр. Благоевград за третото тримесечие на 2023 г. от справката ни в Търговския регистър, а именно: 

Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград” АД, гр. Благоевград с ЕИК 101505152 е лечебно заведение, акционерно дружество със смесено държавно и общинско участие, в което капиталът е разпределен между държавата и общините от региона и като такова се управлява и представлява от ръководните си органи. Целите на лечебното заведение са формулирани както следва: осигуряване на територията на област Благоевград на диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти от планов и спешен порядък на равнището на добрата медицинска практика и в съответствие с най-добрите постижения на медицината и полагане на грижите, от които се нуждаят пациентите. Пациентът е основната единица около която се развива цялостната дейност на медицинския екип, а възстановяването или подобрението на неговото здраве е цел на всяко професионално действие.

Предметът на дейност на МБАЛ – Благоевград” АД е осъществяване на болнична помощ. Лечебното заведение осъществява дейността си в съответствие с утвърдените медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика. Мисията на „Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград“ АД е да осигурява качествена, достъпна и иновативна медицинска помощ и здравни услуги, насочени към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смъртността на равнището на добрата медицинска практика. Повишаване на качеството на живот, удължаване на трудоспособната активна възраст на населението, опирайки се както на традициите, така и на постиженията на съвременната медицина и иновативните високотехнологични методи. Мисията на лечебното заведение се осъществява от висококвалифицирани лекари в болницата и с помощта на други специалисти и помощен персонал.

МБАЛ – Благоевград“ АД е основна клинична база на Медицински университет – София за област Благоевград. В отделенията и звената й се провежда специализация и следдипломна квалификация на висшите медицински кадри – лекари, специалисти по здравни грижи – медицински сестри, кинезитерапевти, с възможност да участват пряко в медицинската дейност по време на техните специализации. Към лечебното заведение е учредено и функционира дъщерно дружество „Медицински център – Благоевград 2009“ ЕООД.

Стойността на активите към края на трето тримесечие на 2023 г. е 12 156 хил. лв. Общо задълженията на дружеството към 30.09.2023 г. са 2 070 хил. лв., в т.ч. текущи задължения 2 025 хил. лв., като просрочени задължения липсват. Към 30.09.2023 г. размерът на собствения капитал на дружеството е 8 168 хил. лв. Общо приходите към 30.09.2023г. са 15 138 хил. лв. Общо разходите за периода са 14 052 хил. лв., като от тях 18,6% са разходи за материали, 64,6% са разходи за персонал и 16,8% са разходи за външни услуги, амортизации и други Текущият финансов резултат на дружеството към 30.09.2023 г. е печалба в размер на 1 086 хил. лв. Персоналът на болницата е 428 души. През третото тримесечие на 2023 г. броят на преминалите болни е 9 004. Към 30.09.2023 г. заетостта на легловата база в болницата е 47 %.

Информация за финансовите отчети на дружеството, анализи и доклади за дейността може да бъде намерена в Търговския регистър и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията и на електронно-информационна система за публичните предприятия – https://reports.appk.government.bg/public, поддържана от АППК.

В изпълнение на Наредба № 5 от 17.06.2019 г. Министерството на здравеопазването започна да събира и публикува на електронната си страница, информация по ключови показатели, характеризиращи финансовото състояние и дейността на държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, част от които отговарят на търсенето на заявителя болниците. Данни за общо и просрочените задължения, брой преминали болни, използваемост на леглата, брой леглодни и др. показатели се публикуват за всяко тримесечие и са достъпни на адрес: https://www.mh.government.bg/bg/politiki/standart-za-finansovo-upravlenie-na-drzhavnite-lechebni-zavedeni/

Вижте и наше интервю с Д-р Красимир Михайлов при встъпването му в длъжност:

 

Той е роден през 1959 година в Благоевград. Завършва Математическата гимназия в родния си град, а по-късно медицина в Медицинска академия – София. Д-р Михайлов има придобита специалност по вътрешни болести и магистърска степен по публична администрация и здравен мениджмънт. Започва работа в Окръжна болница – Благоевград през 1985 година, веднага след студентската скамейка. През 1997 година след спечелен конкурс е назначен за завеждащ спешно отделение, а от 1998 година е директор на областната структура на ЦСМП – Благоевград. През 2010 година д-р Михайлов е назначен за директор на Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград, която е с функции на областна болница. Д-р Михайлов е семеен, съпругата му д-р Райна Калпазанова е специалист по детски болести и работи също в МБАЛ – Благоевград.

– Д-р Михайлов, съветниците от БСП – Благоевград поискаха оставката Ви от ръководния пост в болницата, как ще го коментирате?

– Обвиненията към управленския екип и лично към мен са неоснователни. За мен това е политическа инициатива с оглед на факта, че предстоят избори. Социалистите се опитват в една изключително чувствителна сфера, каквато е тази на здравеопазването, да “обработват” общественото мнение, защото всеки гражданин е чувствителен, когато става въпрос за здравето му. И в момент, когато се извършват промени в сектора, се използва тази “тънка струна” – здравеопазването.

– Не мислите ли, че това ще бъде изтълкувано като оправдание?

– Не желая да се оправдавам, напротив, искам да внеса яснота. Да кажа пред обществеността на Благоевградска област как стоят нещата. По отношение на техните обвинения ще отговоря точка по точка.

Съветниците от БСП – Благоевград твърдят, че има сключен абсурден консултантски договор, който не е изгоден за болницата, и някаква външна фирма се е облагодетелствала, като са източени 30 000 лв. В случая ще кажа, че нашият екип започна през август 2010 година разработването на този проект. Той е “Реконструкция, модернизация и изграждане на Център за ранна диагностика на онкологични заболявания”. Само подготовката на такъв проект изисква да се изготвят три основни документа: проектен фиш или т.нар. апликационна форма, финансов анализ и проект по Закона за устройство на територията. Целият този процес е екипен /админстрация, юристи и зам. болнични директори/. Подготвихме необходимите документи.

Разбира се, използвали сме и фирми, защото се изисква работа от експерти. През юни 2011 година ние вече имахме одобрен проект на стойност 7 844 593 лв., това е одобреното финансиране. И сега искам да посоча, че не всеки служител може да изготви такава апликационна форма.

Просто ще ви посоча, че договорът е сключен на 10 август 2010 година и предмет на договора е разработване на проектопредложение по оперативна програма. Това е софийска фирма, цената на изпълнение на договора е 12 000 лв. и тази сума се изплаща по банков път в 5-дневен срок от датата на официалното одобрение на проектното предложение. Ако проектът не беше одобрен, тази сума нямаше да бъде преведена на фирмата. При така сключения договор цената е 12 000 лв., а не 30 000 лв., както бе обявена от съветника д-р Пандев. Вече е обявен конкурс за извършване на строително-монтажни работи и оборудване с нова апаратура. По отношение на този проект има подготвени документи и за архитектура, ВиК и други. Всички тези документи са представени пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Искам само да уточня още, че ние сме платили на общината и разрешение за строеж, становище от противопожарната служба, разроботване на финансово-икономически анализи и други изисквания по процедурата. Твърдението, че на болницата този проект й е подарен, е погрешно. Ние като екип се гордеем, че успяхме да направим най-голямата инвестиция в историята на благоевградската болницата от създаването й досега. Това е благодарение на усилията на целия екип – управленски и администрация.

Искам да уточня още, че само 13 болници от цялата страна са одобрени, от тях 3 университетски и 10 областни болници. Нашите строително-монтажни работи са най-големи като количество и стойност, при нас са 2 500 000 лв. с ДДС, в другите болници са средно около 500 000 лв. Максимално много ще се направи за подобрение на сградния фонд, болницата е амортизирана и остаряла като база. В проекта е включено и газифициране на терапевтичния корпус, поликлиничната част, която се ползва за нуждите на болницата

/администрация, образна диагностика и клинична лаборатория/. Взети са мерки за енергийна ефективност, ще има изградени и елементи за достъп на инвалиди.

Работата бе изключително динамична и натоварена. За сравнение ще посоча, че колегите от предишните ръководни екипи на БСП – ексдиректорите д-р Петър Гайдарски и д-р Ек. Чакалска, всъщност са извършвали ремонтни дейности без изготвени проекти. Те не са спазвали Закона за устройство на територията, няма разрешение за строеж, издадено от общината, няма нотариални актове. Първото, което направи нашият екип, бе да вземе констативни нотариални актове, само за терапевтичния корпус и поликлиниката сме платили 9614 лв.

Ние имаме разработени още два проекта. Единият е по програма за трансгранично сътрудничество, което касае акушерството и неонатологията /отделение за адаптация на новородени/. Този проект е съвместно с Република Македония, включва СМР и оборудване с нова апаратура. За нашата болница са близо 600 000 лв.

И пак ще посоча, защо когато д-р Вл. Пандев е бил член на ръководния екип, е ремонтирано отделението УНГ, а не родилно отделение. И сега се питаме защо родилките не харесват условията при нас. Ами защото не е обновено, а оставено от екипа на БСП в плачевно състояние. Направен е ремонт на първия етаж в гинекология, а родилно е оставено в плачевно състояние. Това ли е управленската визия на екипа на д-р Чакалска и д-р Пандев?

Кандидатстваме по проект и за външна изолация на хирургическия корпус, където се помещават реанимация, урология, хирургия, ортопедия и травматология.

– Д-р Михайлов, “раздута” ли е администрацията?

– Това твърдение, меко казано, е смешно и невярно.

Д-р Пандев е бил заместник по икономическата част и е грубо да подвежда цялата общественост. В МБАЛ – Благоевград на трудов договор има само един юрист. Новоназначена е Биляна Митева, предишната юристка напусна по лични причини. Титулярят Ваня Солакова е в отпуск по майчинство. В момента има втори юрист на граждански договор, за да обучава младата юристка. Но това не е нещо необичайно, и при предишните ръководства е имало по две юристки и това може да се провери. Гергана Коюмджиева е работила едновременно с Ваня Солачка.

Оптимизирахме максимално спешно отделение, там в момента вместо 12 санитари работят 6-има. В обслужването на болните се включват и шофьори, макар това да предизвика недоволство от тяхна страна. Но няма как шофьорите да не се включват в помощ на персонала. И тук искам да им благодаря за всеотдайното отношение. Сега се пенсионира служителка от адмнистрацията – Ели Митова, която е от отдел ТРЗ, на нейното място се обучава друга служителка, назначение на външен човек няма да има.

Когато поех ръководството, назначих на граждански договор в Стопанска служба Георги Опълченски. Тогава това стана публично достояние чрез медиите. Този служител отговаря за охраната на труда срещу минимална сума от 250 лв., а отговорностите му са огромни.

– Д-р Михайлов, Вие бяхте обвинен в “обострено хронично управленско безсилие и безхаберие”, как ще го коментирате?

– Искам да кажа, че не смятам, че трябва да се оправдавам, но смело мога да заявя, че имам необходимия управленчески опит и през годините съм го показал. Един от основателите съм на структурата ЦСМП – Благоевград. От 1998 година съм директор на Спешна помощ за Благоевградска област. Тогава започнахме от една стая и успяхме да изградим една добре работеща структура. В момента на територията на областта има 10 филиала за спешна помощ. Вече трета година съм на ръководен пост в областната болница и се старая стриктно да спазвам служебните си задължения, не се прибирам у дома със служебния си автомобил, както бе преди години.

Имам необходимите знания, за да заемам този пост. Завършил съм висша медицина, имам придобита специалност по вътрешни болести, както и втора магистърска степен по специалността публична администрация и здравен мениджмънт. Д-р Владимир Пандев е редно да залегне повече над медицинските учебници за придобиване на специалност, а не да търси моите кусури и да прави публична полемика, като ме клевети като лекар и ръководител. Вместо да твърди, че 18 лекари са напуснали болницата, нека да отговори защо когато той бе член на борда на директорите, се разбиха цели отделения. Тогава от болницата си тръгнаха утвърдени специалисти, сред тях акушер-гинекологът д-р Петър Динов, който е дългогодишен завеждащ и в момента работи в наша конкурентна болница в Дупница, д-р Цветанка Китанова, д-р Веселин Славков, дългогодишните завеждащи реанимация д-р Борислав Балдин и хирургия –

д-р Николай Георгиев, хирурзите д-р Любомир Янакиев и

д-р Теодор Велчев. Възлово отделение като реанимация заварихме само с 2-ма лекари – д-р Христо Юруков и д-р Биляна Симонска.

Справката сочи, че по време на нашето управление са напуснали 39 лекари, текучеството на кадри е огромно, но са постъпили на работа 45. Сред напусналите са д-р Милтенов от очно отделение, защото той работи и в кюстендилската болница, д-р Рая Илиева напусна, но после пак постъпи на работа. Важното в случая е, че ние покрихме стандартите, т.е. през 2010 година изискванията бяха по-високи за сключване на договор по клинични пътеки със Здравната каса. Успяхме да окомплектоваме лекарския екип в реанимация, хирургия и другите отделения. Ние успяхме да убедим д-р Петър Чаракчиев да започне работа в гастроентерологично отделение, където имаше само един специалист – д-р Марияна Чаракчиева. По отношение на очно отделение изискването бе там да работят двама специалисти с оперативен стаж и заради това бе назначена на работа д-р Надежда Костадинова. Спешно-приемно отделение също бе оголено относно лекари. Сключеният договор за тази година със Здравната каса е с 10 клинични пътеки повече спрямо предходната, което ясно говори дали работим, или си “клатим” краката. Ако това е управленско безсилие, какво да кажем за управлението на екипа на БСП?

За пациентите смело мога да твърдя, че няма отлив, в болницата се лекуват 14 000 пациенти годишно. Ние работим в условия на голяма конкуренция, на територията на град Благоевград има още една многопрофилна болница за активно лечение, две специализирани болници – по онкология и белодробни болести. На територията на областта има още 4 общински болници – в Сандански, Петрич, Гоце Делчев и Разлог. В нашата болница постъпват най-тежките случаи с усложнения от областта, включително и от Рилското корито и Дупница.

– Какво ще кажете за финансовите задължения на МБАЛ – Благоевград?

– През годините болницата трупа задължения, но интересен е темпът на нарастване на задълженията. През 2007 година задълженията са около 2 400 000 лв., само след година ръстът на задълженията е 1 млн. лв. От 2008 до 2009 г. те нарастват с още 1 млн. лв. Всичко това се случва по време на управлението на екипите на БСП и сега обвиненията падат върху нас. А всъщност това е едно тежко финансово наследство, задълженията са около 4 млн. лв. През 2011 година задълженията на болницата са намалели, макар и с малка сума – 100 000 лв., но важното е, че не трупаме нови. Обвиненията на д-р Пандев са безпочвени, защото от неговия екип персоналът на болницата бе оставен без заплати за Коледа през 2009 година. Ние регулярно изплащаме заплати и не създаваме напрежение сред хората, които работят тук.

Добрата новина е, че нашата болница получи много добра акредитационна оценка за срок от 4 години. Общо 14 болнични отделения стават база за обучение на студенти и специализанти. Включихме още 5, сред тях са вътрешно отделение, гастроентерология, кардиология, ортопедия и травматология, урология. За сравнение ще кажа, че преди години, по време на управлението на екипа на БСП, комисията за акредитация на болницата си е тръгнала, защото необходимите документи не са били подготвени. Сега имаме управленска програма, “самолетът не е без пилот”, готови сме да поемем своята отговорност. Това е здравеопазване, а не политика.

Съветниците в Банско освободиха д-р Красимир Михайлов и всички членове на дорда на МБАЛ – Благоевград
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here