Кметът на Кресна Николай Георгиев подписа голям проект за подмяна на водопроводната мрежа, на стойност 2 980 495 лв.

Кметът на Кресна Николай Георгиев подписа голям проект за подмяна на водопроводната мрежа, на стойност 2 980 495 лв.
Кметът на Кресна Николай Георгиев подписа голям проект за подмяна на водопроводната мрежа, на стойност 2 980 495 лв.

Кметът на Кресна Николай Георгиев подписа голям проект за подмяна на водопроводната мрежа, на стойност 2 980 495 лв.

Кметът на община Кресна, Николай Георгиев, подписа днес Споразумение между община Кресна и Министерството на регионалното развитие и благоустройството ( МРРБ). Той е за финансова подкрепа на приоритетен проект „Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кресна“.

Проектът е на обща стойност 2 980 495,00 лв. с ДДС. И срок на изпълнение 360 календарни дни.. Включен в Приложение № 3 към чл.107 от Закона за държавния бюджет (съкр. ЗДБ) за 2024 г.

Десетилетия чаканият от гражданството проект предвижда подмяната на голяма част от вътрешната водопроводна мрежа в град Кресна, която, както е добре известно, е изпълнена със стари, етернитови тръби, отдавна неотговарящи на съвременните норми за качеството на питейните води. Включени са и всички разходи за пълното възстановяване на асфалтовата и тротоарната настилка на местата, където ще се извършват ремонти.
Съществуващата водопроводна мрежа на града е силно амортизирана и често аварира, което води до повишени загуби на питейна вода, високи експлоатационни разходи по поддръжката и най-важното, създава чести неудобства за гражданите на общинския център.
Проектът е поредният изпълнен ангажимент на кмета, г-н Николай Георгиев, към неговите съграждани и представлява един от най-ценните приноси на неговата администрация за качествената промяна на условията за живот на гражданите в община Кресна. В перспектива този проект решава и един от най-наболелите и тежки въпроси, свързани с продължителността на живота и здравето на местните хора, защото замяната на старите, етернитови тръби ще изключи в бъдеще риска от възникването на тежки заболявания, причинени от техните физико-химични свойства.

Кметът на Кресна Николай Георгиев подписа голям проект за подмяна на водопроводната мрежа, на стойност 2 980 495 лв.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here