Бившият зам. министър на отбраната Ал. Петков продаде на израелец фирмата, която ще прави ФЕЦ върху 1156 дка в Кресна

Бившият зам. министър на отбраната

Няколко месеца, след като първа в региона финализира процедурата за собствена фотоволтаична централа върху 40 дка общински земи, осигури 3 200 000 лв. без ДДС и на 8 април т. г. сключи договор за направата й с благоевградската фирма „Еко солар Кънстракшън“ ООД на Стоян Парасков и Иван Манчев, община Кресна активира разрешителна процедура за втора ФЕЦ, която обаче е частна и ще е 30 пъти по-голяма от общинската. С планираните терени от 1 155 912 кв. м новата централа се очертава да бъде и втора по големина в Югозапада след ФЕЦ „Верила“ до дупнишкото с. Крайници, която е на терен от 1300 дка и е с мощност 123 MW. Освен от слънцето, новата централа в Кресна ще произвежда електричество и от ветрогенератори.

Кметът на Кресна Николай Георгиев вече подаде в институциите искане за изменение на Общия устройствен план на общината за поземлени имоти в местностите Раковец, Калячки ридини, Чолаковец и Качен камък за изграждане на нова устройствена зона за инсталация на възобновяеми източници от слънчева енергия чрез фотоволтаична централа, парк, ветрогенератори и подстанция за производство на електрическа енергия. Всичките терени са пасища извън регулационните линии на Кресна. Вече има решение на местния ОбС за параметрите на бъдещата зона – височина на застрояване 15 м и плътност на застрояването до 80%.

Все още не е направено теренно заснемане на местностите, които ще бъдат покрити от частната фирма с фотоволтаични панели и перки, монтирани върху метални скари, вкопани в земята на дълбочина до 1,5 метра. Не е ясен и броят на панелите и ветрогенераторите, който ще бъде определен на етап инвестиционно проектиране, но става въпрос за десетки хиляди. За сравнение, общинската ФЕЦ в местността Ормана ще е за производството на 3 мегавата електроенергия и за тази цел е необходим монтаж на 45 000 панела, а частната ще е с обща инсталирана мощност от 130 мегавата.

Освен многото слънчеви часове, общината е мотивирала и решението си за ветрогенераторите, които ще бъдат натоварени най-много през февруари и март, когато скоростта на вятъра е около 2 м/сек., а най-малка през септември – около1,1 м/сек. Общината вече е подала искане за преценка за необходимост от екологична оценка на инвестиционното й намерение, предстои входиране на решението за изменение на ОУП в ОбС и входиране на преписка в Областната служба по земеделие за получаване на крайно решение за промяна предназначението на имотите. Същите терени, където ще бъде новата ФЕЦ, преди време бяха преотстъпени от общината на фирма „Ренюъбъл Енерджи Дивелопмент Груп” OОД за срок от 30 г. Договорката бе фирмата да плаща на общината по 3000 евро на 1 мегават произведена енергия, или 450 000 евро годишно. Оказа се, че общината движи процедурата на частния инвеститор, при който вече има съществена промяна. Миналата година посредник при сключване на сделката между община Кресна и „Ренюъбъл Енерджи Дивелопмент Груп”, чийто собственик е българинът Менахем Ахарони, беше бившият заместник-министър на отбраната Александър Петков, който бе назначен от служебния премиер Стефан Янев и набързо освободен през май 2022 г. от тогавашния премиер Кирил Петков. Специално заради ФЕЦ-а в Кресна той регистрира на 5 април 2023 г. в Кресна дъщерно дружество „Кресна Енерджи“ ЕООД с уставен капитал от 800 лв. На 7 септември 2023 г. обаче Петков е продал фирмата на Цви Хендлер от Израел и сега нейни собственици са Хендлер и Ахарони.

Двамата са управители и на самата„Ренюъбъл Енерджи Дивелопмент Груп“ ООД, в която съдружници са израелската фирма „Ти Ди Ай Уинд енд Солар Енерджи Лтд“ и българската „Грийн Импакт“ ЕООД. „Ренюъбъл Енерджи Дивелопмент Груп“ вече има един фотоволтаичен парк върху 260 дка в община Средец, а в Червен бряг работи проект, аналогичен на кресненския – върху 2300 дка общинска земя иска да строи ВЕИ парк с мощност 260 мегавата.

В Кресна тече процедура и за друг голям фотоволтаичен парк – върху 43 дка, а го прави софийската фирма „Хубча“ ЕООД на Йордан Кирилов Илиев, братовчед на застреляните братя от ВИС Васил и Георги Илиеви. Паркът ще е в местността Крастав рид. В съседната на Кресна община Струмяни преди месец също бе стартирана процедура за ФЕЦ и индустриален парк върху 744 дка, които ще прави холдинг от Чикаго. Така че много скоро хиляди декари общински земи в тази слънчева част на региона ще бъдат покрити плътно от фотоволтаици и ветрогенератори в духа на Зелената сделка на ЕС, чиято глобална цел е Европа да стане първият климатично неутрален континент до 2050 година. До каква степен обаче мечтаното намаление на емисиите трябва да става за сметка на природата е въпрос, на който още не е намерен отговор. Още повече, че Европа вече изостава от изпълнението на обвързващата си цел за 2030 г. да намали емисиите с 55% в сравнение с нивата от 1990 г. Сега се е насочила към друга междинна цел – да постигне спад с 90% до 2040 г. По изчисления на ЕС „междинката“ ще изисква около 1,5 трлн. евро всяка година от 2031 г. нататък. Това са пари, събирани от 27-те членки на Евросъюза, които ще бъдат връщани под формата на програми за защита на най-уязвимите и насърчаване на компаниите да инвестират в нисковъглеродни технологии. Големият печеливш обаче ще бъдат частните фирми, успели да се доберат без търгове и конкурси до общински пасища и ливади, за да произвеждат зелена енергия, която вече влиза в микса на сметките ни за ток
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here