20 служители на ВиК – Дупница начело с Даниела Миладинова атакуваха общината за заплати! Бойко Христов: От къде да вземем парите?

Бойко Христов, зам.- кмет на Дупница: Честит празник, уважаеми дами, бъдете горди, уверени и смели в начинанията
Бойко Христов

Над 20 служители на ВиК – Дупница днес поискаха среща с кмета на Дупница Първан Дангов по повод липсата на пари за заплати в дружеството. „Знаем, че съветниците приеха решение да бъдат отпуснати 200 000 лв. от бюджета на Община Дупница за покриване на заплатите ни, има хора, които не са получавали заплати от април месец. Мина близо месец, това решение не се изпълнява, защо? Това е въпросът, който поставихме пред кметската управа. Кметът Първан Дангов не беше в кабинета си, но ни прие Бойко Христов, неговият заместник. Той ни съобщи, че съветниците не са определили точно, от къде да се вземат тези пари, дали от банка или от бюджета, и ако е от бюджета, от кое перо и за сметка на какво. Обеща да говори с кмета Първан Дангов и председателя на Общинския съвет Костадин Костадинов и да ни върне отговор. Положението е нетърпимо. Дружеството е със запорирани сметки и всичко, което постъпва, близо на 80% отива в НАП, знаем, че миналата година съветниците взеха заем от 500 000 лв. за погасяване на дълг към НАП и Басейнова дирекция, това не беше достатъчно запорът да се вдигне. Ние останахме без заплати пак. Така не се живее! Бяхме всички инкасаторки и началникът на отдела Дениела Миланидинова. Не сме търсили публичност, злепоставяне и напрежение, а решаване на проблема ни. За Коледа кметът пренасочи от бюджета 70 000 лв. за да вземем заплати, сега го разследват, явно не е така просто, това е ясно. Но, ако наистина искат да помогнат, нека го направят, но да не ни лъжат. Става, или не става, за да знаем какво да правим – да си тръгваме, с една дума!“ – съобщиха част от присъствалите на срещата, пожелали анонимност.

Ето и буквалното решение на съветниците:

Р Е Ш Е Н И Е
№ 71
1. Общински съвет – гр. Дупница дава съгласие да бъде предоставена под формата на допълнителна парична вноска по чл.134, ал.1 от ТЗ сума в размер на 200 000 /двеста хиляди/
лева на “Водоснабдяване и канализация-Дупница” ЕООД, гр. Дупница, ЕИК 819364771, със срок за възстановяване 10 /десет/ години от датата на предоставяне на допълнителната
парична вноска.
2. Предоставената допълнителна парична вноска да бъде използвана за плащане на
ликвидни и изискуеми трудови възнаграждения на работниците и служителите във
“Водоснабдяване и канализация-Дупница” ЕООД, гр. Дупница, ЕИК 819364771.
3. Общински съвет – Дупница допуска предварително изпълнение на настоящото решение, на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс за защита на
особено важни обществени интереси, доколкото от закъснение на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

 

20 служители на ВиК – Дупница начело с Даниела Миладинова атакуваха общината за заплати! Бойко Христов: От къде да вземем парите?
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here