Над 2 млн. лева, наследени публични задължения, бяха напълно погасени от екипа на кмета на община Благоевград Методи Байкушев

Заради липса на паркоместа в Благоевград, туристически автобуси порязани с глоби.
Заради липса на паркоместа в Благоевград, туристически автобуси порязани с глоби. Байкушев: Започнали сме да решаваме проблема

Над 2 млн. лева, наследени публични задължения, бяха напълно погасени от екипа на кмета на община Благоевград Методи Байкушев.

2 015 661,15 лева, наследени публични задължения, бяха напълно погасени от екипа на кмета на община Благоевград Методи Байкушев.
Задълженията са към Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) и са натрупани в периода от 2013 г. до 2017 г., след което върху тях са начислявани лихви за забава. През октомври 2019 г. сумата надхвърля 8 млн. лв. и РИОСВ – Благоевград предприема действия за събирането ѝ. По настояване на инспекцията, НАП-Благоевград в края на 2020 г. образува дело за принудително събиране на вземанията, налага запори върху 17 общински автомобила и възбрани върху 183 общински социални жилища (двата общински блока в кв. Освобождение) и започва да прихваща дължимо на Общината ДДС в полза на РИОСВ .
3 431 437 лв., според НАП-Благоевград, дължеше общината на РИОСВ. Това бе при встъпването в длъжност на кмета Методи Байкушев в края на ноември м.г. След продължили няколко месеца целенасочени действия. И преговори на високо и експертно ниво с ТД на НАП и РИОСВ Благоевград. Общината успя да докаже, че начисляваните за периода на забава лихви – 34,99%, са по-високи от законоустановените. В Наредба № 7/19.12.2013 г. – до 20%. Приспаднати от дълга бяха и сумите с изтекла давност за събиране.
Така публичните й задължения бяха редуцирани – до 2 015 661,15 лв. Част от тях – 1 450 995 лв. бяха изплатени в първите месеци на тази година с възстановени от ОП „Околна среда“ средства. Изразходвани за изграждането на Анаеробната инсталация. Останалите 564 666 лв. бяха погасени на два транша – 170 000 лв. през февруари т. г. и 393 783,64 лв. преди седмица.
Отменени са наложените заради задълженията към РИОСВ запори върху 17 общински автомобила. И възбрани върху 183 общински социални жилища.
Вече е възобновен и спреният преди 2 месеца, заради промяна в ДОПК, процес по вписване на разпоредителни сделки с общинско имущество. Които са един от важните източници за собствени приходи на общината.

Над 2 млн. лева, наследени публични задължения, бяха напълно погасени от екипа на кмета на община Благоевград Методи Байкушев.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here