Правителството поднови договора за телефонната линия за домашно насилие

Правителството поднови договора за телефонната

Фондация „Асоциация Анимус“ ще продължи да поддържа Националната гореща телефонна линия за пострадали от насилие още една година. Главният секретар на Министерския съвет (МС) подписа нов договор с неправителствената организация, която повече от 10 години помага на хора в риск или жертви на агресия в дома на телефони с номера 0800 1 8676 и 02 981 7686, информираха от правителствената информационна служба.

Към момента това е единствената телефонна линия, която е финансирана с бюджетни средства и осигурява социално, правно и психологическо консултиране, насочване и подкрепа на пострадали от домашно насилие или в риск, както и на техни близки.

Над 2800 човека са потърсили помощ по телефона през 2023 г., сочи статистиката. 81% от тях са жени – жертви на домашно насилие.

Новият договор с фондация „Асоциация Анимус“ е сключен по  процедурата за директно възлагане на обществена поръчка. Покана е била отправена за предоставяне на ценови оферти и до седем организации, които представят такъв тип услуга.

Всяка десета българка споделя за физическо насилие и заплахи

Според подписания днес договор „Асоциация Анимус“ ще получи от държавата 64 800 лв. за следващите 12 месеца. Срещу тази сума тя ще продължи да поддържа телефонната линия денонощно през всички дни в годината, като осигурява специализирано юридическо и психологическо дежурство при спазване на поверителност и анонимност за потърсилите помощ. Ще се актуализира базата данни на „Карта на услугите за пострадали от домашно насилие“, хората ще бъдат насочвани към социални услуги по Закона за социалните услуги и към специализирани услуги по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) в цялата страна.

Едновременно с удължаването на работата на сега съществуващата Национална гореща телефонна линия за пострадали от насилие Секретариатът на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие към МС работи за осигуряване на национална телефонна линия за помощ на лица, пострадали от домашно насилие и в риск, с единен хармонизиран европейски номер.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here