Чиновници и лаборанти във ВиК- Дупница събират такси като инкасаторки, 2 м. са без заплати, Костадинов: 200 000 лв. са нужни!

Чиновнички и лаборантки във ВиК- Дупница събират такси като инкасаторки, 2 м. са без заплати, Костадинов: 200 000 лв. са нужни!
Костадин Костадинов и съветникът от ГЕРБ Емил Гущеров

Чиновници и лаборанти във ВиК- Дупница събират такси като инкасаторки, 2 м. са без заплати, Костадинов: 200 000 лв. са нужни!

Чиновнички и лаборантки във ВиК- Дупница събират такси като инкасаторки, 2 м. са без заплати. „След работа тичаме по кварталите, където живеем, по селата и засичаме водомерите, много сме изборени, но няма как, всички инкасатори напуснаха, пари за заплати няма, дългонвете са над 2 млн. лв., дружеството е с 40% запор от НАП за дълг от над 400 000 лв. – неплатени осигуровки, над 700 000 лв. са дълговете за ток. Спасението на даващите се е в техните ръце, тази максима ни води.“ – съобщиха от дружеството. На последната сесия инж. Костадин Костадинов – Председател, припомняме, че предложи парите за заплати да се дадат от местните дадъници и такси на дупничани: 200 000 лв. са нужни!

„Докладна записка от мен, относно Предоставяне под формата на допълнителна парична вноска по чл. 134, ал. 1 от ТЗ на сума в размер на 200 000 лв. на „Водоснабдяване и канализация –
Дупница“ ЕООД, гр. Дупница, като докладната е с входящ № 343 и предлагам да стане т. 1 от дневния ред. Сега ще ви представя мотивите. Вие знаете,че тече консолидация между „ВиК –
Дупница“ и „Кюстендилска вода“. При тази консолидация знаете, че задълженията, един от компонентите в задълженията на „ВиК – Дупница“ са заплати към персонала. Тези заплати
към днешна дата бих казал или към утрешна, ако щете ще означава изплащане на заплатите за м. април и м. май. Кога ще бъде конкретната консолидация днес не е възможно да кажем
точно, но се предполага, че ще бъде през м. юни. Дали ще бъде до средата или към края, това няма кой знае какво значение, но при всички случаи два месеца са в които дружеството дължи на персонала тези заплати. Вие това го знаете, това е говорено многократно и с вас и с кметовете. Въпроса беше максимално близо до датата на консолидацията на се види какви са
задълженията. След като влезе „Кюстендилска вода“ следващия 1 месец парите ще се събират пак по сметките на „ВиК – Дупница“ и така ще може да се плати заплатата за 1 месец, такава е практиката в последните месеци. Обаче 1 месец остава непратен и този 1 месец считам, че трябва да бъде покрит, а и на комисия чул съм и вашите становища следва да бъде покрит от Община Дупница, от бюджета на Община Дупница. Задълженията за
заплати и осигуровки са някъде около 150 000 лв., но тъй като знаете, че има запор от НАП, който е в размер на 40% за това моето предложение е сумата да бъде 200 000 лв., която да
бъде от общинския бюджет да направи парична вноска във ВиК, това което сме правили и друг път до сега.“ – каза Костадинов и съветниците приеха предложението му с мнозинство.

Чиновници и лаборанти във ВиК- Дупница събират такси като инкасаторки, 2 м. са без заплати, Костадинов: 200 000 лв. са нужни!
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here