Удължават с 16 месеца проект“ Топъл обяд в община Гоце Делчев“

Удължават с 16 месеца проект
Удължават с 16 месеца проект" Топъл обяд в община Гоце Делчев".

Удължават с 16 месеца проект „Топъл обяд в община Гоце Делчев“.

На 23.04.2024 г. община Гоце Делчев подписа допълнително споразумение за удължаване с още 16 месеца на проект „Топъл обяд в община Гоце Делчев“. Той е  финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“. По Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027. Съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Общата стойност на проекта се увеличава със 844 920,58 лв. и става 1 884 600,58 лв. които 100 % са безвъзмездна финансова помощ.

Срок за изпълнение на дейностите се увеличава с 16 месеца – до 30.09.2025 г.

Основната цел на проекта е предоставяне на помощ и подкрепа на най-нуждаещите се лица. Включително деца в община Гоце Делчев за справяне с материалните лишения, чрез подпомагане с топъл обяд.

За подпомагане на социалното приобщаване на лицата от целевите групи, проекта предвижда прилагане на индивидуално ориентирани съпътстващи мерки за подкрепа.

Капацитетът на проекта за подпомагане с топъл обяд е 700 лица на територията на община Гоце Делчев от допустимите целеви групи:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи. Възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери. Които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си. И не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности. И за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи. Които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване. В това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия. За които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, бежанци.

Подпомагането на 700 нуждаещи се лица с топъл обяд се извършва ежедневно в работните дни на седмицата и включва предоставяне на прясно приготвена топла храна: супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт.

До момента, чрез предоставянето на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд по проекта е подобрено качеството на живот и е осигурена възможност за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна на 893 жители на общината.

Удължават с 16 месеца проект“ Топъл обяд в община Гоце Делчев“.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here