Санират сградата на Първо училище в Петрич

Санират сградата на Първо училище

Сградата на Първо основно училище „Кочо Мавродиев“ в град Петрич ще бъде санирана с целеви средства, отпуснати от МОН. Основната постройка е построена през 1934 г., а физкултурният салон през 2010 г. В тях не са извършвани дейности, свързани с повишаване на енергийната ефективност.

Сега се предвижда полагане на топлоизолация по външни стени и по покриви, както и на подовите настилки. Ще се подмени дограмата, ще се направи вентилационна система за физкултурен салон, ще се монтират нови въздуховоди и шумозаглушители, както и всички други съпътстващи мерки, които да отговарят на съвременните изисквания за енергийно ефективна сграда.

 

Общо одобрените средства са размер на 839 764,80 лева с ДДС. Извършено е и предварително енергийно обследване на училищната сграда. През 2021 г. Община Петрич реализира неотложен основен ремонт на покривното пространство на основната сграда.

В Първо основно училище „Кочо Мавродиев“ се обучават около 300 деца. Учи се на двусменен режим след изграждане на допълнителна пристройка в близост до основната сграда.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here