К. Николов, ОбС Сапарева баня: Комунизъм! Държавата иска да изземе ВиК мрежата и да ни наложи скъпа вода, готови сме и на протести

К. Николов, ОбС Сапарева баня: Комунизъм! Държавата иска да изземе ВиК мрежата и да ни наложи скъпа вода, сделката не е изгодна, гогови сме и на протести 
Кметът на Сапарева баня Калин Гелев и председателят на ОбС Костадин Николов

В Сапарева баня са на бойна нога за пореден път заради готвения Закон за водите, който предвижда задължителна консолидация на ВиК операторите. Заради задаващата се опасност, председателят на Общинския съвет Костадин Николов разпространи позиция, с която се противопоставя на ултиматума. В нея той подчертава, че пуснатият за обсъждане законопроект гази Конституцията на страната, в която е записано, че частната собственост е неприкосновена. Освен това противоречи и на Закона за местната власт и местното самоуправление, според който общините се разпореждат със своето имущество. Той е категоричен, че, ако позицията им не бъде взета предвид, са готови и на протести, за да защитят интереса на хората.
„Законопроектът е публикуван преди 3 дни. Пуснат е за обществено обсъждане ден след изборите. Общините извън асоциации сме общо около 17. Предвиждаме да стиковаме позициите си и да предприемем конкретни общи действия, касаещи промени в Законопроекта. Отделно ОбС Сапарева баня ще изготви становище и декларация, които ще входираме в законоустановения срок. Ако те не бъдат взети предвид, сме готови и на протести.“, коментира за „4Власт“ председателят на местния парламент в курортната община. Николов посочи, че за Сапарева баня влизането във водната асоциация е неизгодна сделка и посочи аргументите за това.
„90% от нашата мрежа е или сменена, или новоизградена. Единствено се нуждаем от пречиствателна станция.
Другото, което ни притеснява, е цената на водата. Ние в момента плащаме 1,30 лв. Ако сме в асоциацията, тя ще стане 3,71лв., а качеството на услугата ще се влоши. В момента ОбС е принципал на ВиК – Паничище. Ние контролираме дейността на дружеството, назначаването на управител. Дружеството няма голяма печалба, но то и не е създадено с цел да трупа огромни приходи. Целта е да се обезпечи услугата. Мрежата е общинска, отдадена на ВиК Паничище на концесия, те си плащат концесионна такса на общината за това.
Издиша и най- големият аргумент за окрупняването, че това ще осигури финансиране от Европа. В момента област Кюстендил е лишена от тази възможност, защото Сапарева баня отказа да се включи в асоциацията. Само че това е голяма заблуда. Няма изискване от Брюксел за пълна консолидация. Това са условия и спирачки, които сами сме си поставили тук в България. Заради това се появяват подозрения за скрити мотиви зад тези правила. Мотиви, навеждащи на мисълта, че крайната цел е приватизация на ВиК сектора по примера на ЕРП-тата. Не смятаме, че това е в интерес на народа и ще се противопоставим с всички възможни законови мерки. Опитват се по тоталитарен начин да ни принудят да си предадем собствеността.“, категоричен беше Николов.
Ето и пълния текст на декларацията, с която той излезе във връзка с казуса:
Относно: Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията, качен на Портала за обществени консултации към МС на 10.06.2024г.
На 10.06.2024г. /един ден след изборите/ на Портала за обществени консултации към МС, отново е качен проект на Закон за ВиК.
Категорично Проектът в настоящия му вид не следва да бъде внасян в Народното събрание, а още повече – приеман.
Приемането на Законопроекта не само няма да постигне посочените в мотивите към него цели, но същият ще доведе до приемане на нормативна уредба, противоречаща на основни конституционни принципи, ще задълбочи проблемите във ВиК сектора, ще доведе до социална несправедливост и напрежение.
Предвидената в Законопроекта уредба е в противоречие с конституционните принципи за собственост и местно самоуправление.
Проектът съдържа задължение за предаване на ВиК системите и съоръженията — общинска собственост на Асоциацията по ВиК, която да ги предаде за стопанисване и експлоатация на избрания ВиК оператор на обособената територия и по този начин ликвидиране на общинските ВиК дружества, в това число и „ВиК Паничище“ ЕООД, гр.Сапарева баня.
В законопроекта е предвиден задължителен начин на разпореждане със собственост, без да се зачита правото на собственост на собственика — общините, което по характера си е абсолютно право, гарантирано от Конституцията на Република България (КРБ). В този смисъл, съгласно чл. 17 от КРБ, правото на собственост се гарантира и защитава от закона, а съгласно чл. 140 от КРБ Общината има право на своя собственост, която използва в интерес на териториалната общност.
Предвидените в Законопроекта задължителни разпореждания с имущество, собственост на общините, без да се отчете желанието на собственика и интереса на жителите на общината, е противоконституционно. Жителите на Община Сапарева баня, имат право да определят чрез органите на местното самоуправление, начина, по който да се използва публичната общинска собственост, което право им се отнема с разпоредбите на този Законопроект.
Една от основите на демократичното общество е правото на гражданите да участват в управлението, което се извършва чрез избраните от тях органи на местно самоуправление — този принцип е възприет от демократичните правови държави.
С оглед посоченото, общинската собственост следва да бъде управлявана в съответствие с решенията на органите на местното самоуправление в интерес на местното население, което представляваме. Тези принципи са категорично признати от Конституцията и всяко противоречие с тях ше се счита за противоконституционно.
Разглежданите по-горе разпоредби противоречат и на основополагащия принцип на Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно който местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на общинското имущество и общинските предприятия.
Предвид посоченото, Законопроектът не следва да бъде приет в предложения вид, а следва да бъде изменен и приведен в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове, нормите на Конституцията и нуждите на обществото, без да се нарушават демократичните принципи за неприкосновеност на собствеността и местното самоуправление.P.S. От предварително проведени разговори си позволявам да изразя становище, че въпреки политическите различия съществува единомислие по изнесеното по-горе сред всички общински съветници в Общински съвет – Сапарева баня и г-н Кмета на Община Сапарева баня.
Необходимо е да предприемем всички допустими от закона действия за да спрем приемането на този несправедлив закон.
К. Николов, ОбС Сапарева баня: Комунизъм! Държавата опитва да изземе ВиК мрежата и да ни наложи скъпа вода, готови сме и на протести
В Сапарева баня са на бойна нога за пореден път заради готвените промени в Закона за водите, който предвижда задължителна консолидация на ВиК операторите. Заради задаващата се опасност, председателят на Общинския съвет Костадин Николов разпространи позиция, с която се противопоставя на ултиматума. В нея той подчертава, че готвеният законопроект гази Конституцията на страната, в която е записано, че частната собственост е неприкосновена. Освен това противоречи и на Закона за местната власт и местното самоуправление, според който общините се разпореждат със своето имущество. Той е категоричен, че, ако позицията им не бъде взета предвид, са готови и на протести, за да защитят интереса на хората.
„Законопроектът е публикуван преди 3 дни. Пуснат е за обществено обсъждане ден след изборите. Общините извън асоциации сме общо около 17. Предвиждаме да стиковаме позициите си и да предприемем конкретни действия, касаещи промени в Законопроекта. Отделно ОбС Сапарева баня ще изготви становище и декларация, които ще входираме в законоустановения срок. Ако те не бъдат взети предвид, сме готови и на протести.“, коментира за „4Власт“ председателят на местния парламент в курортната община. Николов посочи, че за Сапарева баня влизането във водната асоциация е неизгодна сделка и посочи аргументите за това.
„90% от нашата мрежа е или сменена, или новоизградена. Единствено се нуждаем от пречиствателна станция.
Другото, което ни притеснява, е цената на водата. Ние в момента плащаме 1,30 лв. Ако сме в асоциацията, тя ще стане 3,71лв., а качеството на услугата ще се влоши. В момента ОбС е принципал на ВиК – Паничище. Ние контролираме дейността на дружеството, назначаването на управител. Дружеството няма голяма печалба, но то и не е създадено с цел да трупа огромни приходи. Целта е да се обезпечи услугата. Мрежата е общинска, отдадена на ВиК Паничище на концесия, те си плащат концесионна такса на общината за това.
Издиша и най- големият аргумент за окрупняването, че това ще осигури финансиране от Европа. В момента област Кюстендил е лишена от тази възможност, защото Сапарева баня отказа да се включи в асоциацията. Само че това е голяма заблуда. Нямата изискване от Брюксел за пълна консолидация. Това са условия и спирачки, които сами сме си поставили. тук в България. Заради това се появяват подозрения за скрити мотиви зад тези правила. Мотиви, навеждащи та мисълта, че крайната цел е приватизация на ВиК сектора по примера на ЕРП-тата. Не смятаме, че това е в интерес на народа и ще се противопоставим с всички възможни законови мерки. Опитват се по тоталитарен начин да ни принудят да си предадем собствеността.“, категоричен беше Николов.
Ето и пълният текст на декларацията, с която той излезе във връзка със ситуацията:
На 10.06.2024г. /един ден след изборите/ на Портала за обществени консултации към МС, отново е качен проект на Закон за ВиК. Категорично Проектът в настоящия му вид не следва да бъде внасян в Народното събрание, а още повече – приеман.
Приемането на Законопроекта не само няма да постигне посочените в мотивите към него цели, но същият ще доведе до приемане на нормативна уредба, противоречаща на основни конституционни принципи, ще задълбочи проблемите във ВиК сектора, ще доведе до социална несправедливост и напрежение.
Предвидената в Законопроекта уредба е в противоречие с конституционните принципи за собственост и местно самоуправление.
Проектът съдържа задължение за предаване на ВиК системите и съоръженията — общинска собственост на Асоциацията по ВиК, която да ги предаде за стопанисване и експлоатация на избрания ВиК оператор на обособената територия и по този начин ликвидиране на общинските ВиК дружества, в това число и „ВиК Паничище“ ЕООД, гр.Сапарева баня.
В законопроекта е предвиден задължителен начин на разпореждане със собственост, без да се зачита правото на собственост на собственика — общините, което по характера си е абсолютно право, гарантирано от Конституцията на Република България (КРБ). В този смисъл, съгласно чл. 17 от КРБ, правото на собственост се гарантира и защитава от закона, а съгласно чл. 140 от КРБ Общината има право на своя собственост, която използва в интерес на териториалната общност.
Предвидените в Законопроекта задължителни разпореждания с имущество, собственост на общините, без да се отчете желанието на собственика и интереса на жителите на общината, е противоконституционно. Жителите на Община Сапарева баня, имат право да определят чрез органите на местното самоуправление, начина, по който да се използва публичната общинска собственост, което право им се отнема с разпоредбите на този Законопроект.
Една от основите на демократичното общество е правото на гражданите да участват в управлението, което се извършва чрез избраните от тях органи на местно самоуправление — този принцип е възприет от демократичните правови държави.
С оглед посоченото, общинската собственост следва да бъде управлявана в съответствие с решенията на органите на местното самоуправление в интерес на местното население, което представляваме. Тези принципи са категорично признати от Конституцията и всяко противоречие с тях ше се счита за противоконституционно.
Разглежданите по-горе разпоредби противоречат и на основополагащия принцип на Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно който местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на общинското имущество и общинските предприятия.
Предвид посоченото, Законопроектът не следва да бъде приет в предложения вид, а следва да бъде изменен и приведен в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове, нормите на Конституцията и нуждите на обществото, без да се нарушават демократичните принципи за неприкосновеност на собствеността и местното самоуправление.
P.S. От предварително проведени разговори си позволявам да изразя становище, че въпреки политическите различия съществува единомислие по изнесеното по-горе сред всички общински съветници в Общински съвет – Сапарева баня и г-н Кмета на Община Сапарева баня.
Необходимо е да предприемем всички допустими от закона действия за да спрем приемането на този несправедлив закон.

 

 

 

К. Николов, ОбС Сапарева баня: Комунизъм! Държавата иска да изземе ВиК мрежата и да ни наложи скъпа вода, сделката не е изгодна, гогови сме и на протести

 

 

 

К. Николов, ОбС Сапарева баня: Комунизъм! Държавата иска да изземе ВиК мрежата и да ни наложи скъпа вода, сделката не е изгодна, гогови сме и на протести
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here