Съдия Мая Гиздова взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на обвиняема за кражба

Съдия Мая Гиздова взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на обвиняема за кражба.
Съдия Мая Гиздова взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на обвиняема за кражба.

Съдия Мая Гиздова взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на обвиняема за кражба.

Районен съд – Дупница взе мярка за неотклонение ,,Задържане под стража”, по отношение на 46- годишна жена / родена в гр. Русе и живуща в Община Марица /, която е привлечена като обвиняема за кражба, в условията на опасен рецидив. Съдът, под председателството на съдия Мая Гиздова уважи искането на РП- Кюстендил, т. о. Дупница за вземане на най – тежката мярка за неотклонение.

На 07.01.2020 г. пострадалата Л. М. от гр. Дупница изтеглила сума от 300 лв. от банкомат, пенсията й за месец януари 2020 г. Същата отишла в заведение за хранене което било на разстояние от 30 метра от банката, където изтеглила парите си. Непозната жена седнала до нея, започнала да я заговаря и поровела разговор с нея. Непосредствено след разговора, непозната жена си тръгнала. От извършената техническа експертиза на видеозаписа в заведението се вижда цялата ситуация, влизането на пострадалата в заведението, лице което се приближава към нея, помага й да седне и сядайки до нея пребърква чантата й.

В мотивите на РС – Дупница се посочва: От събраните на досъдебното производство доказателства може да се направи извод, че към настоящия момент е налице висока степен на вероятност обвиняемата да е извършила деянието, за което е обвинена. По време на досъдебното производство е била разпитана пострадалата, която по категоричен и несъмнен начин е направила описание на извършителя на деянието и начина по който е било извършено престъплението.

В последствие е било направено разпознаване. При което разпознаване пострадалата е посочила като автор на деянието – обвиняемата. Изготвена е експертиза, от която също по категоричен начин е било установено авторството на деянието. В днешното съдебно заседание обвиняемата не отрича вината си, като твърди, че не се е укривала, изтърпявала е наказание лишаване от свобода в затвора, без проблемно е преминавала границите на Р.България, но признава вината си. Изложените обстоятелства, подкрепени от събраните до момента доказателства налагат извода, че съществува реална опасност обвиняемата да се укрие и да извърши друго престъпление.

Реалната опасност съдът извлича от тежестта на санкцията, предвидена за престъплението, за което е привлечена като обвиняема. Което предполага същата да се укрие, респ. да извърши друго престъпление. От приложената към материалите по делото справка за съдимост се установява, че С. Р. е извършила деянието при условията на опасен рецидив. Касае се за тежко умишлено престъпление съгласно чл. 93, т. 7 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от две до десет години, пише в мотивите на съдия Мая Гиздова.

Определението на РС – Дупница подлежи на незабавно изпълнение, както и на обжалване и/или протестиране в 3- дневен срок от днес, пред Окръжен съд – Кюстендил.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно чл.16 от НПК обвиняемият се смята за НЕВИНЕН до установяване на противното с влязла в сила присъда.

Съдия Мая Гиздова взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение на обвиняема за кражба.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here