Обособяване на „Гора на мечките и вълците“ чрез разширяване на зоологическата градина или обновяване и запазване на сегашната територия?

Обособяване на „Гора на мечките и вълците“ чрез разширяване на зоологическата градина или обновяване и запазване на сегашната територия

Благоевградчани решават бъдещото развитие на зоопарка! Обособяване на „Гора на мечките и вълците“ чрез разширяване на зоологическата градина или обновяване и запазване на сегашната територия са двата варианта

Два варианта за развитието на зоологическата градина в Благоевград бяха представени тази вечер на обществено обсъждане в зала „22 септември“.

Визията бе презентирана от доказани външни експерти пред жителите на областния център.

Вариант 1 и вариант 2 предвиждат създаване на условия за консервационни дейности с цел запазване на популацията на защитени местни видове.

„Настоящото обществено обсъждане не се изисква от закона, но смятам, че решението за бъдещето на зоопарка не бива да се взима в тесен кръг, затова предложих да проведем тази среща и да чуем мнението на обществеността. От избора, който ще направим зависи последващата работа на експертите, подготовката на бъдещата стратегия и дали тя ще бъде одобрена за финансиране по ОПОС “, каза кметът Методи Байкушев пред пълна зала като поясни, че целта е Община Благоевград да спечели външно финансиране без това да налага съфинансиране. Той допълни, че има предвидени от държавата до 6 000 000 лв. за развитието на зоологическите градини в Благоевград, Кюстендил и София.

В първия случай ще бъдат обединени част от Ботаническата градина и зоопарка. Те ще бъдат превърнати в „Гора на мечките и вълците“. За целта ще бъде необходимо сегашното местообитание на мечката да се обособи като специализирано отделение за два вида, включващо два басейна и две вътрешни помещения. За да бъде гарантирана безопасността на видовете е предвидено изтегляне на вълците в субместообитание, където достъпът на мечките е невъзможен. В период на хибернация достъпът на вълците до бърлоги и леговища също ще се ограничава.

Според стратегията за осъвременяване на облика на зоопарка се планира още изграждането на местообитания и рехабилитационни зони за рис и дива котка. Ще бъдат обособени и иновативни съоръжения като волиери.

Върху площ от 2000 m² между огражденията на мечките и вълците, рисовете и дивите котки, с цел лесен достъп, ще бъде изграден и модерен ветеринарно-медицински блок, където ще се полагат всички необходими здравни грижи за животните.

На мястото на клетките за зайци и пилета ще има център, в който ще бъде изложена експозиционна колекция за посетители. В сградата се предвижда да се създаде и образователен център, като интересното тук е, че в тази зона ще има директен достъп на посетителите до животни, демонстрационна площадка и лаборатория. Това ще даде възможност за организиране и провеждане на зелено училище. Приложение с добавена реалност за смарт устройства ще дава допълнителна информация за животните.

При разработването на вариантите за съвременен облик на зоопарка експертите са заимствали опит от други зоологически градини, в това число Хаваи, Мексико, Нидерландия и др.

Необятният свят на насекомите, таралежите и други малки видове ще бъде представен на любителите на животните в специални зали.

Във вариант 2 експертите са заложили само на използваемата територия на зоологическата градина като са включили ремонтни дейности, сред които допълване на външната ограда. Тук отново за кафявата мечка е предвидена по-голяма площ, ведно с две ограждения и два басейна, а за риса и дивата котка вместо отделни помещения се обсъжда дали животните да бъдат настанени в празни клетки или в клетки на други животни.

В идейната концепция при вариант 2 изграждането на ветеринарно-медицинския блок е под въпрос, тъй като няма достатъчна площ.

С обновяването и модернизирането на зоопарка в Благоевград освен че ще бъдат подобрени условията за обитание на животните, значително ще бъдат повишени туристическият поток и годишните приходи. По предварителен разчет вариант 1 предвижда те да бъдат в размер на 450 хил. лева, а вариант 2 – 330 хил. лева.

Презентация на идейната концепция може да видите на https://blagoevgrad.bg/ckeditor_assets/attachments/48239/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_27052024.pdf

Предложения могат да бъдат давани до 7.06.2024 г. на delo@blagoevgrad.bg или да бъдат депозирани в деловодството на Община Благоевград.

Обособяване на „Гора на мечките и вълците“ чрез разширяване на зоологическата градина или обновяване и запазване на сегашната територия
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here