В Бобов дол затягат коланите, вдигат данъци, спират помощи и субсии заради просрочия от близо 800 бона

В Бобов дол затягат коланите, вдигат данъци, спират помощи и субсии заради просрочия от близо 800 бона

Повишаване на данъците, спиране на субсидиите за спортни клубове и помощите са част от мерките, набелязани в Бобов дол за затягане на финансовата дисциплина. Вчера публично беше обсъден и одобрен изготвеният от кмета Елза Величкова и екипа й план за финансово оздравяване на община Бобов дол с обхват 2024 до 2026 г. В документа е записано, че от 2020 до 2024 г. средногодишният размер на бюджетните разходи е 11 570 785 лв. Най- малко са били през 2020 г. 7 489 823 лв., след което започват да растат. През 2021 г. са 11 670 036 лв.,  през 2022 г. -12 978 456 лв., за да достигнат през 2023 г. 14 144 825 лв. Собствените приходи в последните три години са около 3 млн., а през 2020 г 2 261 295 лв.
Към 31 декември общината отчита 787 757 лв. просрочени задължения, докато през 2022 г. са били 480 862 лв.
Към 31 декември 2023 г. задълженията за разходи са в общ размер на 2 006 036 лв. От тях най- голям дял са за реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в кв. „Миньор“ и ул. „Свети Спас“ в Бобов дол 1 015 154 лв.  Към доставчика на услугите по сметосъбиране и извозване и поддържане на чистотата- 257 948 лв. Отчисленията, които се плащат на РИСОВ за отпадъците заради липсата на работещо депо 346 323 лв.
Освен скока на ставките на местните данъци, от общината са решени да засилят действията по събиране на неплатените задължения. Ще се изпращат уведомления за доброволно изпълнение до неизрядни платци, а некоректните ще се дадат на ЧСИ и НАП.
В плана са и масирани проверки по обекти, извършващи патентна дейност за подадена декларация и за вярно декларирани данни.
Също прекратяване на около 90% от извънтрудовите правоотношения с лица, пряко заети в общинската администрация и ОП „ЧОБ“ Бобов дол.
Ще се оптимизират разходите, предвидени за културния и спортния календар в общината за 2024- 2026 г. Ще се пристъпи към намаляване на предоставяните субсидии за спортните клубове и се спират еднократните помощи, отпускани с решение на ОбС.
Припомняме, че на заседанието на Общинския съвет през миналия месец кметът Елза Величкова заяви, че причина за натрупаните задължения е ниската събираемост на данъците. Тя сподели със съжаление, че е дължала ставките да не се повишават, за да не се товарят жителите на общината. Данъците не са променяни от 4 години, но въпреки това некоректните данъкоплатци са доста.

 

 

В Бобов дол затягат коланите, вдигат данъци, спират помощи и субсии заради просрочия от близо 800 бона

 

 

В Бобов дол затягат коланите, вдигат данъци, спират помощи и субсии заради просрочия от близо 800 бона

 

 

В Бобов дол затягат коланите, вдигат данъци, спират помощи и субсии заради просрочия от близо 800 бона
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here