Ще има ли магистрала в Кресненското дефиле?

Ще има ли магистрала в Кресненското

На 4 юни от 16:00 ч в Аула “Максима” на Университета по архитектура, строителство и геодезия ще бъде представен прогреса по проект и инвестиционното предложение “Обща инфраструктура на високоскоростна железопътна линия София – Солун и автомагистрала в участъка Симитли – Кресна”.

Проектът предвижда високоскоростна (над 250 км/час) железопътна линия София – Солун, позволяваща пътуване между двата града за 90 минути. Сегашната железопътна линия в Кресненския пролом ще се ползва за туристически пътувания. Изготвен е проект за изграждането на истинска автомагистрала в оставащия участък на лот 3.1. и в целия участък 3.2. на АМ „Струма“ по пример на подобен проект в Гърция. Проектът включва различни варианти на трасе на автомагистралата и свързващите пътища.

Проектът е изцяло съобразен с екологията на района. Установени са кумулативните въздействия от транспортните инфраструктури върху биоразнообразието в Кресненския пролом и са предвидени мерки за смекчаването им.

Сравнението с проектите на АПИ и НКЖИ показват безспорните предимства на общата транспортна инфраструктура по проекта.
Два са начините за изграждане на общата инфраструктура – чрез концесия за строителство и по Закона за обществените поръчки.

Ще се дадат реалните скорове за начало, извършване на строителството и за въвеждане на обектите в експлоатация.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here