Методи Митев: ТЕЦ „Бобов дол“ чака финансиране от 50 000 000 долара  за проект за производство на водород

Методи Митев: ТЕЦ „Бобов дол“ чака финансиране от 50 000 000 долара  за проект за производство на водород

Вече никой не се съмнява в зеленото бъдеще и преобразяването на ТЕЦ „Бобов дол“, единственият въпрос е кога

 

Методи Митев е консултант на екологични и ВиК проекти  от 2004г.,  лобист за зелена енергия в полза на хората, Магистър по икономика и магистър по бизнесадминистрация. Той е председател на сдружение Център за зелен растеж и член на Виенския икономически форум.
До къде стигнахте с подготовката на проектите си?
При нас е доста динамично, изправени сме пред нови и нови предизвикателства, на които търсим решение. Следваме стъпка по стъпка набелязаните цели. За съжаление, нещата се случват по-бавно, отколкoто ни се иска. Но всяка институция трябва да бъде убедена, че решенията, които вземаме, са правилни. Задавайки ни безброй многото си въпроси и отговаряйки, получаваме удовлетворение, че сме убедили и най-големите скептици с избора ни на най-добри налични практики.

Предполагам визирате проектите, които ще реализирате в ТЕЦ „Бобов дол“ ?
Точно така. Не спираме да търсим решение на проблемите с нереализирания RDF и запазването на ТЕЦ „Бобов дол“ и други енергийни предприятия като работеща мощност. Съответно, запазване на персонала и хората, свързани с осигуряването на работния процес. Няма да се уморя да повтарям, че най-ценният ресурс са именно хората, работещи в тях. Ще работим, докато не постигнем тази цел.
И все пак на какъв етaп сте от реализацията на проектите си?
Очакваме в най-скоро време да получим одобрение за финансиране от голяма американска фондация на проект за производство на водород от  RDF на стойност над 50 000 000 долара. Като първата стъпка е кандидатстването на ТЕЦ „Бобов дол“ за обществена поръчка обявена от СПТО за оползотворяване на RDF. Това ще даде глътка въздух на централата в борбата с конкурентността на цените на електроенергията. Кандидатства се за минимално количество RDF, за което ТЕЦ „Бобов дол“ има разрешително да оползотворява. След одобрението и изграждане на инсталацията за производство на водород ще увеличим капацитета на RDF, който може да се оползотворява и ще кандидатстваме за подситовата фракция, която се отделя в завода за сепариране в София.
Защо подситова фракция, а не RDF?
Подситовата фракция също е  RDF, но е класифициран с друг CER код. Разликата между тях е, че в подситовата фракция има минимални количества пластмаси, които са основните замърсители с хлориди и фурани, когато се изгаря RDF. Тази фракция се доближава най-много до въглищата, които се изгарят в ТЕЦ „Бобов дол“ . Тя е твърда фракция, която се състои от инертни материали и стабилизирана органика. При извършване на анализ на фракцията се вижда, че тя има енергийна стойност от 7,7 MJ – 8,2 MJ или 1900 kcal -2000 kcal и влажност от 30 %. В момента се гори гориво с  2200 kcal. При намаляването на влагата, подситовата фракция ще има по-добри показатели от въглищата.
Искате да кажете, че изгарянето на RDF е вредно? И за това сте се насочили към подситовата фракция.
Няма как да Ви кажа, че при изгарянето на RDF всичко е в норми и няма вредни изпускания при големи обеми. Именно за това експертите от РИОСВ са разрешили максималното количество, което ТЕЦ „Бобов дол“ има право да оползотвори за година, да е до 50 хил. т/год. Ако го сметнем, се получава под 1 т/час.
За сравнение един вентилатор-мелница, който захранва котел с гориво, има капацитет 50 т/ час. Вижда се, че количеството, което е разрешено е пренебрежимо малко и няма да окаже вредно въздействие върху околната среда.
С тези пренебрежимо малки количества как мислите да осигурите надеждна работа на централата и да запазите работните места?
В самото начало казах, че вървим стъпка по стъпка. Освен подситовата фракция от СПТО ще можем да оползотворяваме всички подситови фракции в околността, а в бъдеще и от по-далечни градове. Преговаряме с няколко ВиК оператора да вземем за оползотворяване утайката от ПСОВ. С нея можем да намалим значително изгаряното количеството въглища, а от там и да се спестят вредни емисии, изпуснати в атмосферата.
С намаляването на използваното количество въглища не обричате ли въгледобива?
Наистина ще се намали разходът на въглища, но това е за да се даде време да се направи плавен преход и да се запазят, колкото се може повече и за по-дълго време работните места в мините. С тези мерки, които следваме  с постоянство, ние на практика изпълняваме ангажиментите, които е подписала държавата ни. А именно да се редуцира с 40 % производството на електроенергия от фосилни горива. И в същото време запазваме безценен ресурс, професионалистите, които работят в мините и ТЕЦ „Бобов дол“.
Тези мерки са възможно най-бързите и екологични за съществуващото оборудване на централата. Не сме спрели да работим върху трансформацията, което изисква време. Виждайки несигурната политическа обстановка, никой голям инвеститор не желае да инвестира в България. Предвид отлива на инвестиции и напук на излязлата наскоро статистика, че  чуждите такива у нас намаляват с 80% в края на март, правим чудеса, като съумяваме да ги привлечем в нашите проекти.
Горди сме от факта, че има голям интерес да се инвестира на площадката на ТЕЦ „Бобов дол“. Това ни прави сигурни в решенията ни, че сме на прав път при реализацията им. Виждат се сигурност и потенциал да са успешни започнатите проекти за трансформация на централата.

 

Методи Митев: ТЕЦ „Бобов дол“ чака финансиране от 50 000 000 долара  за проект за производство на водород

 

 

Методи Митев: ТЕЦ „Бобов дол“ чака финансиране от 50 000 000 долара  за проект за производство на водород

 

Методи Митев: ТЕЦ „Бобов дол“ чака финансиране от 50 000 000 долара  за проект за производство на водород
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here