Общинските съветници на Сандански стопираха за сега изграждането на 10 гаража в Катунци

Общинските съветници на Сандански стопираха за сега изграждането на 10 гаража в Катунци.
Общинските съветници на Сандански стопираха за сега изграждането на 10 гаража в Катунци.

Общинските съветници на Сандански стопираха за сега изграждането на 10 гаража в Катунци.

Постоянната комисия по общинска собственост отряза мераците на земеделския производител и собственик на транспортна фирма Георги Маламов да изгради 10 броя гаражи в Катунци, пише Struma.bg. Мотивите на комисията, че след като получи право на строеж на тези гаражи, следващата стъпка е да закупи земята, върху която е изградил гаражите. Това каза съветникът Антон Цанев. Наложи се председателят на комисията д-р Георги Панчев да се свърже по телефона с главния архитект Стефан Антонов. Той потвърди, че процедурата е такава. Първо се издава виза за проектиране и акт за собственост на земята. Следващата стъпка е решение на Общинския съвет, с което за въпросния общински имот се насрочва търг. Главният архитект приключва работата си с издаване на виза за проектиране, каза Ст. Антонов. След това председателят на комисията предложи на гласуване искането на Г. Маламов, 4-ма от съветниците гласуваха „против”, един се въздържа. На Председателски съвет ще стане ясно дали искането да се изграждат 10 гаража в с. Катунци ще бъде включено в проектодневния ред на майското заседание.

Комисия по общинска собственост реши имот с площ от 572 кв.м в Мелник да бъде обявен на търг. Първоначалната цена, от която ще стартира търгът, е в размер на 28600 лв. Стопирани бяха възстановяване на земи от Общински поземлен фонд в с. Враня – 5 земеделски имота, и в село Дебрене една нива. Разрешение за поставяне на параклис в село Лебница също получи единодушна подкрепа от водещата комисия. На тезгяха се слага и отстъпено право на строеж в с. Вълково при първоначална цена от 6953 лв.

Допълнена бе програма за управление и разпореждане с общински имоти. В Мелник, Сандански. Склаве, Лешница и Поленица. На имоти в селата Лешница, Поленица, Зорница и Сандански предстои да бъде променен статутът им от нива в жилищно строителство. Единодушно членовете на комисията решиха да бъде приет на предстоящото заседание новият правилник за работата на Общинския съвет. Изготвен от временна комисия с председател Явор Аргиров. Както и измененията на 4 наредби. Това са промени в наредбата за управление на отпадъците. За организация на движението и дисциплината на водачите. Изменение на наредбата за жилищни нужди. И настаняване на крайно нуждаещи се в общински жилища. Положително бе решението на комисията по предложение на управителя на МБАЛ „Югозападна болница“ д-р Илия Тонев. Да бъде избран представител на община Сандански. За участие в общото събрание на дружеството, насрочено за месец юни.

Двама общински съветници предстои да бъдат избрани в комисията за общински фонд за местни инициативи, която предстои да бъде сформирана.

Докладната за функционирането на автогарите в Сандански и разпределяне на маршрутните линии от общинската, областната и републиканската пътна мрежа комисията реши, че приема за сведение. Мотивите са, че не е проведено обществено обсъждане, а срокът е един месец. По всяка вероятност бъдещото функциониране на автогарите ще се гласува през месец юни.

Отпускане на финансова помощ на пострадало семейство в пожар също получи подкрепа да бъде включен в дневния ред./Struma.bg.

ЛИДИЯ МАНЕВА
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here