Кметът на община Костенец Йордан Ангелов подписа Сертификат за инвестиции клас В, изгражда се „Търговски център КОСТЕНЕЦ“

Кметът на община Костенец Йордан Ангелов подписа Сертификат за инвестиции клас В, изгражда се „Търговски център КОСТЕНЕЦ“ .
Кметът на община Костенец Йордан Ангелов подписа Сертификат за инвестиции клас В, изгражда се „Търговски център КОСТЕНЕЦ“ .

Кметът на община Костенец Йордан Ангелов подписа Сертификат за инвестиции клас В, изгражда се „Търговски център КОСТЕНЕЦ“ .

В гр. Костенец предстои да бъде реализиран обект с общинско значение. Като насърчителна мярка във връзка с издаване на сертификат за инвестиции клас В. За реализиране на инвестиционен проект. Построяване на сграда за търговски център на един етаж, в който ще бъдат поместени няколко търговски обекта, както и ще бъде изграден паркинг с 20 места.

За изпълнението на проекта върху посочения имот е определен срок на валидност 18 месеца. Като обаче фирмата е поставила амбициозен план пред себе си, да стартира дейностите във възможно най- кратък срок и да бъде завършен в рамките на настоящата година. А добрата новина, е че ще бъдат разкрити и нови работни места.

С Решение № 99/30.06.2022г. на Общински съвет – Костенец е приета Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на Община Костенец и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В. Целта на посочената наредба е насърчаване на инвестициите с общинско значение за Община Костенец, които се определят като клас В, съгласно чл. 22з, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите. Проектите с общинско значение се насърчават като инвестиции клас В, когато се реализират в административните граници на община Костенец и отговарят на условията на Закона за насърчаване на инвестициите и Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на Община Костенец и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В. Проектите могат да се изпълняват във всички сектори на икономиката, с изключение на посочените в чл. 13а, т. 3 от Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/.

В общинска администрация – Костенец постъпи заявление за издаване на сертификат за инвестиция с общинско значение клас „В“. За инвестиционен проект: „Търговски център КОСТЕНЕЦ“.

В тази връзка се проведе процедура за насърчаване на инвестиции на територията на община Костенец по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Правилника за неговото прилагане. И Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на Община Костенец. И реда за издаване на сертификат за инвестиция клас „В”. В изпълнение на Решение на Общински съвет – Костенец кметът на община Костенец издаде Сертификат за инвестиция клас В.

Кметът на община Костенец Йордан Ангелов подписа Сертификат за инвестиции клас В, изгражда се „Търговски център КОСТЕНЕЦ“ .
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here