Одобрени са всички 9 проекта, с които кандидатстваха кметства и учебни заведения от община Самоков пред ПУДООС

Одобрени са всички 9 проекта, с които кандидатстваха кметства и учебни заведения от община Самоков пред ПУДООС.

Финансирането на проектните предложение се осигурява от Министерството на околната среда и водите по националната кампания „За чиста околна среда“ за озеленяване, изграждане на детски площадки, зони за отдих и други.
Четири кметства – Доспей, Бели Искър, Поповяне и Радуил. ще получат финансиране в размер на 15 хил. лв. Проектът на село Доспей предвижда закупуване и монтаж на спортни уреди и оформянето на спортна площадка. По този начин ще се обогатят дейностите и функционалността на съществуващата фитнес площадка в селото. В Поповяне разработката включва обособяване на зона за отдих със закупуване на паркови елементи. Проектът на кметство Радуил предвижда реновиране на централния парк и залесяване. Децата на Бели Искър ще имат нов детски кът, който се финансира по проект „Здрави сред чиста природа”.
Одобрени са и предложенията на три училища и две детски градини. В ОУ „Васил Левски” – с. Ярлово ще се изгради кътче от природата в училищния двор. В ОбУ „Неофит Рилски” със спечеления проект ще се финансира изграждане на био класна стая с градина. Одобреният проект на училище „Христо Смирненски с. Радуил е „Уча се и се грижа за природата”.
Двете детски градини, които също участват в инициативата са „Детелина” и „Самоково”. Проектът на „Детелина” е „Обичам природата и аз участвам”, а на „Самоково” – „Инвестираме в здравето на децата”.

 

Одобрени са всички 9 проекта, с които кандидатстваха кметства и учебни заведения от община Самоков пред ПУДООС.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here