Извършени са изменения по графика за профилактика на селата Долно и Горно Церово

Извършени са изменения по графика за профилактика на селата Долно и Горно Церово.
Извършени са изменения по графика за профилактика на селата Долно и Горно Церово.

Извършени са изменения по графика за профилактика на селата Долно и Горно Церово.

Препоръчваме Ви да се снабдите с необходимото количество вода, тъй като във времето на профилактиката, населените места ще бъдат с нарушено водоснабдяване.


Обръщаме внимание, че водата в периода на профилактика за конкретното населено място няма да бъде годна за питейно-битови нужди.

Извършени са изменения по графика за профилактика на селата Долно и Горно Церово.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here