Преждевременна смъртност и заветни благословения?

Заветни благословения

Но да служиш на Господа вашия Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти; и Аз ще отмахвам всяка болест помежду ви. Не ще има пометкиня или бездетна в земята ти, числото на дните ти ще направя пълно.

Изход 23:25,26

Докато ходеха в покорство на Завета, сред израилтяните нямаше болест. Докато живееха според Завета никъде Библията не споменава за преждевременна смъртност сред тях. Нито бебета, нито млади или на средна възраст хора умираха. Тъй като всякаква болест беше премахната отсред тях, те изживяваха целия си живот здрави и при настъпването на смъртта просто заспиваха. Когато беше време да си отидат от този свят, те полагаха ръце на техните деца, благославяха ги, лягаха на леглото и издъхваха. По този начин те отиваха на небето.

Какво общо има това с нас? В днешни дни Бог е същият, както някога! Библията казва, че Той не се променя. Бог беше против греха в Стария Завет, Той е против греха и в Новия Завет. Бог беше против болестите в Стария Завет, така също Той е против болестите в Новия Завет. Бог изцеляваше в Стария Завет, Той изцелява и в Новия Завет!

ИЗПОВЕД: Аз обичам и служа на Господа моя Бог като новозаветен вярващ. Исус взе всяка моя болест. И ако Той забави идването Си, числото на дните ми ще стане пълно!

Из „Храната на вярата“ – Кенет Хегин

Притчи 10:22

Благословението Господно обогатява; И трудът на човека не ще притури нищо..

Нека бъдем честни – всеки иска да бъде благословен, нали?

Само че когато търсите благословения, уверете се, че става въпрос за благословения от Бог, а не неща организирани от вас. Защо? Защото Неговите благословения идват без усилия и мъка.

Когато става въпрос за благословение е много лесно да се отклоните в няколко посоки. Възможно е да се опитате да направите нещата сами, или можете да извървите пътя на вярата и просто да вярвате в Божиите обещания, по отношение на Неговите благословения и търпение да видите, как те се случват в живота ви.

Когато Бог даде обещание за благословение, Той възнамерява да го реализира с Неговата сила и време. Повярвайте ми, ако Той имаше нужда от вашата помощ за това, Той щеше да ви каже! Това което Той наистина желае, е ние да чакаме, Той да го извърши. Моят опит показва, че когато аз прекалено много се включа в реализацията на обещаните благословения в моя живот, обикновено това носи елемент на трудности или проблеми. Но когато Бог благославя, това става без усилия и мъка.

Помислете за Авраам, който е наречен баща на вярата. Той ни дава перфектен пример за истинността на този факт. Бог се явява в живота му и между останалите благословения, му обещава, онова което сърцето му истинско желае: дете. Какво искаше Бог от него да направи? Много просто: да чака с вяра. Какво направи той? Точно това което много от нас правят: реши да помогне на Бог да извърши благословението. Така че след като направи план с жена си, той преспа с Агар, слугинята на съпругата си и така зачена дете. Детето бе наречено Исмаил и сигурно изглеждаше и звучеше така, както Божието обещано благословение, но всъщност не беше точно така. Той беше чисто човешко дело, а не резултат на вяра.

И така бебето Исмаил се е родило. Най-вероятно е имало голямо парти, всеки се е радвал и Авраам си е мислил, че това е било изпълнението на Божието обещание. Само че след като още едно дете е свръхестествено родено (Исак), той бързо е разбрал, че Бог е имал различен план. Когато четем, разбираме че от този момент произведеното от човека (Исмаил) всъщност от благословение се превърна в мъка не само за него, а и за бъдещите поколения и нации.

Не е нужно да става така. Ако Авраам беше достатъчно търпелив, за да дочака обещаното Божие благословение, той би имал благословение без страдание.

А вие? Получавали ли сте като Авраам обещания от Бог за благословения в живота ви? Случвало ли се да изглежда, сякаш те се бавят? Какво правите вие в този случай? Ще помогнете ли на Бог, за да получите благословение, което има и елемент на мъка, или ще изчакате търпеливо с вяра за истинското Божие благословение? Ще изчакате ли Божието благословение (без мъка)?

Бъдете благословени!

 
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here