Ново оборудване за Домашния патронаж в Сандански

Ново оборудване за Домашния

Община Сандански спечели проект „Доставка на оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж в гр. Сандански“.

Стойността на проекта е 49 500 лв. с ДДС, като 44 550 лв. се финансират от фонд Социална закрила“, а останалата част е съфинансиране от бюджета на общината.

С реализирането на проекта ще се подобри работната среда на обслужващия персонал на Домашен социален патронаж – Сандански и ще се подпомогне социалната дейност на патронажа, чрез подновяване на материалната база със закупуването и доставка на ново кухненско оборудване. Ще се осигури и качествено, бързо и навременно приготвяне на храната за потребителите.

Домашният социален патронаж – Сандански обслужва общо 667 души на територията на община Сандански. В това число – потребители на патронажа, потребители на „Топъл обяд“, МБАЛ „Югозападна болница“, Центрове за настаняване – Петрово, Защитено жилище и Център за настаняване, Вълково и Дневен център „Света Неделя“, гр. Сандански.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here