Обработиха срещу кърлежи тревните площи в Радомир, косенето продължава по график

Обработиха срещу кърлежи тревните площи в Радомир, косенето продължава по график.
Обработиха срещу кърлежи тревните площи в Радомир, косенето продължава по график.

Обработиха срещу кърлежи тревните площи в Радомир, косенето продължава по график.

От април месец до момента се извършва косене на тревните площи и паркови пространства в град Радомир. Всички тревни и зелени пространства са обработени срещу кърлежи, бълхи и други насекоми на 1 и 2 май, като на съответните места бяха изготвени информационни съобщения. Косенето продължава по график, съобразно метеорологичните условия. Към момента са обработени центъра на гр. Радомир, Градски парк, жилищните квартали вкл. междублокови пространства в „Тракия“, „Арката“, НОЕ, ул. „Люлякова“ и пространствата около главните пътни артерии в града. До края на месец май по график ще бъдат обработени и окосени останалите тревни площи.

На 24 април 2024г. от ТП ДГС – Радомир е реализирано въздушно пръскане на горските територии. С разрешение на Областната дирекция по безопасност на храните – гр. Перник. При спазване на разпоредбите на Закона за защита на растенията. Наредбата за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне. Закона за горите, Наредбата за защита на горите от болести, вредители и други повреди. И Наредбата за прилагане на продукти за растителна защита в горските територии, в присъствието на лесовъда от Община Радомир. При подходящи метеорологични условия е използван биологичен препарат Синеис 480 СК с активно вещество спинозад, който не е вреден за здравето на хората. Въздушното пръскане обхвана площи в землищата на селата Стефаново, Владимир, Старо село, Люлин и град Радомир с обща площ от 3206 дка. Редуцирането на предвидената площ за третиране е поради наличие на електропроводи с високо напрежение и опасност за пилота и летателната техника.

Ефектът от проведеното лесозащитно мероприятие предстои да бъде определен в периода 13-17 май 2024 г.. Чрез поставените ентомологични ръкави за проследяване смъртността на лъжегъсениците и оценка на цялостното състояние на третираните иглолистни гори.

Важна особеност при ръждивата борова листна оса е, че тя се храни с миналогодишни иглолиста и приключва храненето си преди развитие на новия леторасъл. Практическият опит в годините показва, че 2-3 седмици след какавидиране на ларвите на осата в почвата, до средата на юни. Дърветата развиват успешно нов леторасъл. И по този начин до момента няма загинало дърво поради обезлистване от ръждива борова листна оса.

Обработиха срещу кърлежи тревните площи в Радомир, косенето продължава по график.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here