“МБАЛ Самоков“ ЕООД търси да назначи работник, поддръжка

“МБАЛ Самоков“ ЕООД търси да назначи работник, поддръжка.
“МБАЛ Самоков“ ЕООД търси да назначи работник, поддръжка.

“МБАЛ Самоков“ ЕООД търси да назначи работник, поддръжка.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване. Изискванията са средно или средно специално образование.

Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли се счита за предимство.

Кандидатите да представят:

– СV – Диплом за завършено средно или средно специално образование

– Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли се счита за предимство.

Документите се подават при техническия секретар на „МБАЛ- Самоков” ЕООД в срок до 31.05.2024г.

Адрес за контакти: гр. Самоков, ул. „Македония” № 49, „МБАЛ- Самоков” ЕООД, ет. 2, кабинет на Управителя

Телефон за връзка: 0722/ 6 64 13
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here