Блага вест за Костинброд, общината очаква пари за 9 проекта, сред тях ботаническата градина, водопроводи и пътища

Блага вест за Костинброд, общината очаква пари за 9 проекта, сред тях ботаническата градина, водопроводи и пътища

Пари за финансиране на 9 важни проекта очакват в община Костинброд. Навръх Велика събота, от местната администрация съобщиха, че в брой 38 от Държавен вестник, УКАЗ № 123, с изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024г. са готови за финансиране 9 Проекта на общината.
Първият е за „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд“- Етап II – SFO 1401 от км 0+000 до 1+910 ул. Обединена от ул. „Момчил Войвода“ до кръстовище „Букет“;
Следва „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд“- Етап III – SFO 1402 /II-81/ ул. „Славянска“ от Първи район до кръгово движение „Белица“. Отсечката от голямото кръгово до кръстовището с ул. „Момчил Войвода“ е в процес на приключване на обществена поръчка. Средствата са по проект с Държавен Фонд „Земеделие“ за „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд – Етап I“.

улица в Първи район, град Костинброд

Сред проектите и е този за „Ботаническа градина – ПАРК“ ;
Също реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци. Става въпрос за Четвърти етап „Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500м3 на село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд“.
Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци – Подетап II.3 на Втори етап „Частична подмяна на улична водопроводна мрежа на с. Драговищица, община Костинброд.“

Мост над река Сливнишка, село Петърч

Рехабилитация на пътна настилка на уличната мрежа в село Голяновци – I етап: ул. „Черковна“, ул. „Лилия“, ул. „Нарцис“, ул. „Г. С. Раковски“;
Рехабилитация на част от улична мрежа в град Костинброд: ул. „Синчец“, ул. „Янтра“, ул. „Тунджа“;
Преустройство и ремонт на общинска сграда в Музей / бившата баня/;
Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Мост над река Сливнишка, находяща се на път SFO 2406/I-8 в землището на село Петърч.
От общината подчертават, че се работи по изграждането на градският парк-ботаническа градина в Костинброд, продължава преасфалтирането на улици, а във всяко село се изгражда и/или довършва водопроводът.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here