Байкушев прерязаха лентата на новоизградената анаеробна инсталация над Благоевград

Прерязаха лентата на новоизградената анаеробна
Днес съм с европейската си вратовръзка, защото всичко това стана възможно чрез европейското финансиране

Прерязаха лентата на новоизградената анаеробна инсталация над Благоевград.

Днес съм с европейската си вратовръзка, защото всичко това стана възможно чрез европейското финансиране

Тя е част от депото за отпадъци, което се реализира в няколко кметски мандата – от времето на Атанас Камбитов, когато бе започната, през частичните мандати на Румен Томов и Илко Стоянов, до Методи Байкушев.

Инсталацията се намира в землището на село Българчево, над самото депо, което е по пътя за село Бучино.

Те е изградена в три модула – за анаеробно третиране, модул за компостиране и когенерационен модул, заедно с административна сграда, с гараж и работилница с всички удобства за работниците. Това е добър пример за изпълнение на кохезионната политика от ЕС. От Германия е доставена технологията за анаеробно третиране и компостиране. От Италия пък са предоставили технологичните решения, свързани с машините за предварително и последващо третиране на материала.

На церемонията по прерязване на лентата бяха кметът на Благоевград и кметовете на общините, партньори по проекта, в рамките на който е изградена инсталацията, а именно Симитли, Рила, Кочериново, Бобошево.

Преди това, в зала 5 на Община Благоевград, се проведе заключителна пресконференция по проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград“.

Днес завършваме един проект, който отне повече от 5 години – да бъде подготвен и да бъде изпълнен. Започнат от една администрация, преминал през втора, трета. Всъщност аз съм четвъртия кмет, който се занимава с този обект и на мен се падна честта днес да го открия. Наистина изпълнението на този обект, на това красиво място, беше едно изключително предизвикателство, както от строителна гледна точка, така и от финансова. Но може да се поздравим, че тази част, тази фаза от проекта, днес завършваме успешно. Бих искал да благодаря преди всичко на всички партньори в регионалното сдружение за управление на отпадъците – Община Кочериново, Община Рила, Община Бобошево и Община Симитли. Искам да благодаря та кметовете на тези общини и администрациите им за свършената работа през последните месеци. Започнахме от един много труден етап, имаше сериозно закъснение, имаше риск да не го завършим навреме, но всичко успя да се случи, каза Байкушев.

Той отправи и благодарности на изпълнителя на проекта – Анита Георгиева, която въпреки трудностите, с които беше съпроводено изграждането на обекта, успя да се справи навреме, за да може изцяло да ползваме европейските средства, които бяха предоставени за този обект, заяви още градоначалникът.

Дотук нещата приключиха успешно, но предстоят две много големи предизвикателства, свързани с този обект. Това са може би най-големите предизвикателства пред нашите общини през следващите няколко години. На първо място ние трябва да изберем оператор на тази инсталация. Става дума за една изключително сложна технология, която изисква много знания, умения, дисциплина, отговорност при нейното опериране. На второ място ние всички общини от Регионалното сдружение за отпадъците трябва да положим неимоверни усилия за това да убедим бизнеса и жителите в нашите общини да започнем да събираме отпадъците разделно. Предстои ни мащабна информационна кампания, която за да бъде успешна, трябва да е много различна от всичко, правено до сега. Ние трябва да стигнем до последния човек в нашите общини и да направим така, че биораградимите отпадъци да бъдат събирани разделно. Върху тази инициатива е заложен успеха на тази инсталация и въобще на цялата система за управление на отпадъците, която имаме петте общини, каза Байкушев.

Той заяви, че най-голямата задача за Благоевград през следващите три години е да направи така, че да събираме разделно биораградимите отпадъци и да направим така, че тази инсталация да заработи и да даде необходимия принос за цялата система за управление на отпадъците.

Чрез нея ще намалим количеството отпадъци, което минава през предварителното третиране и количеството отпадъци, които се депонират в депото. Това от своя страна ще намали съществено разходите, които ние правим за предварително третиране и депониране. Системата за депониране на отпадъците е най-голямото разходно перо на всяка една община.  Община Благоевград ние харчим повече от половината си пари за управление на отпадъците. Трябва да разберем, че всеки един от нас – както ние като администрация, така и гражданите и бизнеса, имаме отговорност за това да направим така, че цялата система да работи добре. Всеки трябва да участва със своя принос към това, уточни Байкушев.

Нека да си пожелаем „На добър час“ и да направим така, че тази система да работи и да направи така, че да осъществи своите икономически и екологични ефекти. Особено важен е екологичния ефект, който търсим от тази система, а именно намаляване на емисиите на метан, който е един от основните газове, причинители на глобалното затопляне.  Малко хора знаят, че всъщност хранителната индустрия е най-големият причинител на парникови газове, много преди транспорта и енергийната индустрия. Отлежаното на животни за храна и биораградимите отпадъци произвеждат най-много парникови газове, което  причинява глобалното затопляне, ефектите от което виждаме всички ние. На 1 май преди няколко години карах ски на „Шилингарника“, днес може да видите как изглежда Рила – нищожно количество сняг по високите части. Това ще става все по-тежко и все по-трудно за нас и ще причини все повече проблеми, с които ще трябва да се справяме. Ще причини и безводие, каза кметът.

Тази инсталация тук е нашата малка частица, която нашата общност на петте общини ще може да допринесе да намалим парниковите газове и да намалим ефектите от глобалното затопляне. Затова смятам, че всички ние трябва да осъзнаем нашата отговорност. Днес съм с европейската си вратовръзка, защото всичко това стана възможно чрез европейското финансиране. Такъв тип инсталации и въобще цялата система за управление на отпадъците, биха били немислими като замисъл и изпълнение без европейската солидарност. Никога не бива да забравяме, че сме част от най-богатия, най-проспериращия, най-демократичния, най-либералния и най-уважаващия ценностите на всеки един човек съюз в света. Този съюз всеки ден ни показва, че той е създаден за нас, за да гарантира мир и просперитет. Всеки ден го виждаме, както в материалната сфера, така и в духовната сфера. Няма пространство в света, в което човек да е по-свободен, завърши Байкушев.

Аглика Георгиева – представител на ДЗЗД „Балканика“ заяви:

Точната дума е предизвикателство. Годините, в които работихме по този проект – от проектиране и инженеринг, до въвеждане в експлоатация, беше огромно предизвикателство за нас. Не само защото трябваше да въведем съвременна технология за камионите от Германия, а и че трябваше да изпълним на това място. Виждате и пътя, и достъпа като сериозно предизвикателство. Това е пример за изпълнение на един европейски проект с международен обмен. През годините трябваше да преодоляваме периода на ковид пандемията и осигуряването на безопасна среда на работа. Това беше и периодът на икономическата криза – на липсата на материали и повишаване на цените. Всички вярвахме, че запретвайки ръкави, ще доведем проекта до успешен край и ще бъде на едно високо европейско ниво.

Лентата бе прерязана от всички участници в проекта, кметовете, областният управител на Благоевград.

Менче в с вода и освещаване последваха събитието.

Георгиева разведе присъстващите из инсталацията преди тя да започне работа с пълна пара.

Прерязаха лентата на новоизградената анаеробна инсталация над Благоевград
Прерязаха лентата на новоизградената анаеробна инсталация над Благоевград
Прерязаха лентата на новоизградената анаеробна инсталация над Благоевград

Прерязаха лентата на новоизградената анаеробна инсталация над Благоевград
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here