ОБС председателят Радослав Тасков с коментар по важни въпроси преди сесията утре

ОБС председателят Радослав Тасков с коментар

Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков проведе редовната си пресконференция преди предстоящото заседание на местния парламент, насрочено за 26 април от 09.30 часа в зала „22-ри Септември“.

Пред представителите на медиите той съобщи, че в предварителния дневен ред са включени 60 точки и представи по-важните акценти, сред които са:

  • Предложение № 60-00-172/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно предложение за присъждане на звание „Почетен гражданин“ на Благоевград (посмъртно) на художника Стойне Михайлов Шаламанов.

  • Предложение № 60-00-171/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно сформиране на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта в община Благоевград и приемане на Правилник за организацията, дейността и функциите му.

  • Изменения на няколко решения на Общински съвет, взети на предходни заседания.

  • Предложение № 60-00-178/12.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно изменение на финансиране на част от обектите и допълнени обекти в инвестиционната програма на Община Благоевград за 2024 година.

  • Писмо с вх. № 69-00-485/19.04.2024 година от ГЕОРГИ ХРИСТОВ СПАСОВ и МИЛЕН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ, в качеството им на акционери в „ПФК ПИРИН 22“ АД, със седалище и адрес на управление Благоевград, п.к. 2700, ул. „Дъбравска“ № 1, вписано в ТРРЮЛНЦ на Агенция по вписванията към МП с ЕИК 206966097, с което заявяват желание за задълбочено партньорство с „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН“ ЕООД, ЕИК 202375339.

  • Предложение № 60-00-161/11.04.2024 г. от Десислава Витанова-Кехайова – Секретар на Община Благоевград, относно финансиране на процедури „Инвитро“ със средства от бюджета на Община Благоевград.

  • Предложение № 60-00-204/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно Поставяне на бюст-паметник на Иван Михайлов в Благоевград.

  • Писмо с вх. № 69-00-456/11.04.2024 г. и уведомление с вх. № В-00-238/15.04.2024 г. от г-н Илия Ризов, управител на „Прима инвест БГ“ ООД, относно свикване на извънредно Общо събрание на съдружниците в „Прима Инвест БГ“ ООД.

  • Предложение № 60-00-212/16.04.2024 г. от Кмета на Община Благоевград, относно даване на съгласие за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на обект: „Пристройка за СПО, други медицински дейности и паркинг“ в полза на „Медикус-98-Медицински център“ ООД, с ЕИК 101099933, върху съсобствен поземлен имот с идентификатор № 04279.603.532 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Благоевград срещу получаване на обезщетение за Община Благоевград.

По темата, свързана с искането за изграждане на паркинг пред болница „ПУЛС“, който да отговаря на нуждите на двете лечебни заведения, а именно частната и държавната болница, Радослав Тасков заяви:

Това е финалното решение, с което на практика Общински съвет ще даде „зелена светлина“ за изграждането на паркинг. Теренът, който в момента се ползва за паркинг е общинска собственост, в съсобственост с друг терен, който е собственост на болницата. И сега с това решение учредяваме взаимно право на строеж по между си, като съответно Община Благоевград получава цял един етаж от бъдещия паркинг в завършен вид, който е за около 50 автомобила (Само общинската част). Това е на ниво улица „Славянска“. Паркингът може би ще е за около 150 автомобила. За момента има само идеен проект, работите проекти предстои да покажат точните параметри на парко места, включително там ще има асансьор, рампи за инвалиди и т.н

Председателят на местния парламент коментира и темата, свързана с входираното искане от 12 общински съветника за провеждането на местен референдум, свързан с провелото се публично обсъждане, на което в детайли бе представено искането на Община Благоевград за поемане на дългосрочен дълг в размер на 14.5 млн. лв.

Радослав Тасков изрази надежда, че точката ще влезе в дневния ред на заседанието, за да може да се проведе дебат. Според него има няколко неточности, свързани с входираното искане.

Първата от тях касае посочената сума от 20 хил. лв., която според вносителите на предложението ще е необходима за провеждането на гражданското допитване. Втората пък се отнася за посочената дата, а именно 9 юни.

Той заяви, че евентуалното провеждане на референдум би струвало много повече, като за пример даде провелия се частичен вот за кмет на Община Благоевград. Ето какво още добави той по темата:

Частичният местен вот, струваше около 780 хил. лв. Дори да успеем да намалим малко секционните избирателни комисии, което позволява закона, като бройка останалите възнаграждения остават за Общинска избирателна комисия, за логистика, за охрана, за хората, които са ангажирани с провеждането на референдума и според мен тази сума няма как да е по-малка от 500 – 600 хил. лв. а може и сумата да доближи средствата за провеждането на местен вот.

В предложението си колегите пишат, че са необходими средства само и единствено за отпечатване на бюлетини. Няма как. За хора, които би трябвал да познават изборния процес, трябва да знаят, че парламентарни избори се провеждат от РИК. В случая на 9 юни с тази задача е ангажиран РИК. За местни избори и референдуми е ангажиран ОИК.

Председателят Тасков обясни, че от друга страна датата 9 юни е невъзможна за провеждането на референдума, тъй като има редица срокове, които следва да бъдат спазени. В най-добрия вариант ще бъдат необходими около 3 месеца за цялата процедура, така че да се стигне до провеждане на референдум.

Той коментира още, че има и друг важен момент, а именно че за да бъде легитимен отговора от референдума, то трябва да гласуват повече от 50 % от имащите право на глас в Община Благоевград. В противен случай крайното решение отново ще трябва да бъде взето от Общински съвет, който няма да е длъжен да се съобрази с резултатите от местното допитване.

„И сега въпросът е – защо трябва да провеждаме референдум за стотици хиляди левове, след като в крайна сметка ОбС ще вземе крайното решение. Надявам се утре да има конструктивен дебат и избягване от популизма. Общественото обсъждане, според мен, ясно показа каква е нагласата на хората. Естествено е, че във всички нас има притеснение, тогава, когато става въпрос за дълг, очевидно е и друго – тези средства са крайно необходими за Община Благоевград, за да стабилизира своето финансово положение и най-вече да довърши започнатите проекти. Аз не чух отговор на въпроса – ако не одобрим това предложение, отказваме ли се от укрепването на свлачището, което заплашва всеки момент да затвори пътя за Бачиново и Картала. Отказваме ли се от изграждането на улица „Промишлена“. Това ще бъде алтернативната от невзимането на този дълг“, каза Тасков.

Относно бъдещето на ОФК „Пирин“ и искането на акционерното дружество за поемане на управлението на клуба, председателят Тасков посочи, че на вчерашното заседание на комисиите и двете са приели предложението с пълно мнозинство, което е показателно. По темата той добави:

Ясно е, че Община Благоевград не може да издържа футболния клуб, така че да го поддържа в професионалната футболна лига и да постига целите, които имат професионалните клубове, а именно – първо да участва на най-висшето ниво в българския футбола и второ да си поставя цели за участие и спечелване за Купата на страната. Ако искаме изградим отбор, който да не се бори всяка година за оставане в групата, а да има по-големи цели за печелене на титли и медали, ще е добре да подкрепим предложението.

Той постави акцент и върху развитието на ДЮШ на „Пирин“ като заяви, че само чрез финансова стабилност, школата ще може да продължи да се развива и да дава възможност на децата на Благоевград да влизат и в професионалния отбор.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here