ОДМВР- Перник, общинското ръководство и учебни заведения набелязаха мерки за намаляване на риска от престъпления

ОДМВР- Перник
ОДМВР- Перник, общинското ръководство и учебни заведения набелязаха мерки за намаляване на риска от престъпления.

ОДМВР- Перник, общинското ръководство и учебни заведения набелязаха мерки за намаляване на риска от престъпления.

Работна среща между ръководствата на ОДМВР – Перник и общинското ръководство, представители на училища и детски градини. И големи търговски обекти се проведе вчера в Перник. До момента такива са проведени в общините Брезник и Трън. Предстоят в Радомир, Земен и Ковачевци. Инициативата е на МВР, респективно областната дирекция, като целта е подобряване на средата за сигурност и намаляване на риска от престъпления.
Началниците на Първо и Второ РУ запознаха участниците в срещата с динамиката на престъпността и проблемите на местно ниво, с цел набелязване на конкретни мерки и подобряване на взаимодействието, за гарантиране спокойствие и сигурност на гражданите от общината.
Заместник – кметът на община – Перник Мирослав Стоицев отбеляза положителните тенденции от изграденото видеонаблюдение и непрекъснатото му разрастване. Той посочи, че започва оборудване с видеокамери и на населените места, с акцент първо в най-големите.
С директорите на училища и детски градини бяха обсъдени начините на взаимодействие и мерките за ограничаване на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
На всички срещи до момента се дискутират възможности за ограничаване на пътни инциденти, обучения на подрастващите и реализиране на превантивни програми в училищата и детските градини. Засягат се въпроси, касаещи телефонните измами, модерните напоследък интернет измами и начините за предпазване.
Изводите са, че сътрудничеството между общинските ръководства и полицията са на необходимото ниво. Изградената стройна организация за комуникация и взаимодействие дава резултат, който влияе пряко  върху безопасността и сигурността на гражданите.

ОДМВР- Перник, общинското ръководство и учебни заведения набелязаха мерки за намаляване на риска от престъпления.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here