С минерална вода спасяват пернишкото село Рударци от сушата

С минерална вода спасяват пернишкото село Рударци от сушата
Председателят на Общински съвет Перник Денислав Захариев.

Почти единодушно Общински съвет Перник даде разрешение минерална вода да потечеше по чешмите в село Рударци. Съветниците дадоха съгласие кметът Станислав Владимиров да предприеме стъпки към изграждането на нужната инфраструктура. Целта е свободно изливащата се в момента минерална вода да бъде уловена във водопреносната мрежа. Находището се намира в имот, собственост на фирма, но има издадено безвъзмездно разрешение за строеж на общината. Срещу това дружеството „Пи енд Ди Строй“ ще получи право да ползва безплатно определено водно количество. На място ще трябва да се изгради черпателен резервоар, контейнер с оборудване за напорно подаване и дезинфекция с връзка към водопроводната мрежа на Рударци. Те ще бъдат собственост на общината. Очаква се това да сложи край на сушата в селото, чието население през лятото рязко се увеличава и има недостиг на вода. Самото находище е предоставено за стопанисване на община Перник до 2036 г.
Планът сега е водните количества от находища №7 и 8 да се включат във водоснабдителната система в селото. Дебитът на сондаж № 7 е 1,95 л/сек, а на №8- 2,80 л/сек.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here