50 болни и възрастни хора от община Сапарева баня ще получават здравно-социални услуги още 6 месеца

Калин Гелев

50 болни и възрастни хора от община Сапарева баня ще получават здравно-социални услуги още 6 месеца

Близо 50 болни и възрастни хора от община Сапарева баня, получаващи здравно-социални услуги по Програма „Развитие на човешките ресурси“, ще бъдат подпомагани още 6 месеца. Това ще се случи, ако общинските съветници приемат предложението на кмета Калин Гелев заудължаване на срока за предоставяне на услуги в домашна среда по проект „Грижа в дома в община Сапарева баня“, финансиран по споменатата програма.

Проектът е стартирал на 1 май 2023 г. и е със срок на изпълнение до 1 юни тази година, става ясно от докладната записка. Целта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации. Към 31 март ползвателите на услугите са 49. Назначените за предоставяне на услугата са: 17 домашни помощници; 1 медицинска сестра; 1 рехабилитатор;1 психолог;3-ма социални работници; 2-ма технически сътрудници и 1 шофьор. Дейностите по проекта обхващат 4 населени места от община Сапарева баня. На 14 февруари е изпратено указателно писмо от Министерството на труда и социалната политика по Програма „Развитие на човешките ресурси“ относно възможностите за удължаване срока на проектите по процедурата. Предоставена е възможност за удължаване периода на дейностите за още шест месеца. Този период ще позволи на общините да предприемат действия за осигуряване на устойчивост на услугата след приключване на проекта. Финансирането на дейностите по проектите в периодите на удължаване на срока им ще бъде осигурено по програмата. За периода след удължаването на срока на предоставяне на услугата доставчикът няма да събира месечни такси от потребителите, посочено е още в докладната. За да се удължи срокът за изпълнението на проекта, е нужно решение на Общински съвет, което се очаква да бъде взето на сесията в четвъртък (25 април).

50 болни и възрастни хора от община Сапарева баня ще получават здравно-социални услуги още 6 месеца
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here