Кметът на Костинброд Трайко Младенов e част от ръководството на Сдружението на общините от Югозапада

Кметът на Костинброд Трайко Младенов влезе в ръководството на Сдружението на общините от Югозапада

Кметът на община Костинброд Трайко Младенов е сред новоизбраните членове на ръководните органи на Сдружението на Югозападните общини.
Това се случва, след като вчера Младенов бе избран за член на
управителния съвет на Регионалния съвет за развитие на Югозападния район за планиране. Той и колегите му от Сливница и Челопеч бяха избрани да представляват общините от Софийска област в Регионалния съвет за развитие.

На проведеното днес в Благоевград Общо събрание на Сдружението на Югозападните общини бяха приети отчетът за дейността на организацията за 2023г. Градоначалниците обсъдиха още финансовия отчет, както и отчета на Контрольора.
Делегатите оцениха високо дейността на Сдружението и приеха амбициозна работна програма и бюджет за 2024 година.
Избрани бяха и новите членове на Управителен съвет, Контрольор и Заместник контрольор за този мандат.

Членове на новия Управителен съвет са: Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, Методи Байкушев – кмет на община Благоевград,
Атанас Стоянов – кмет на община Сандански, Стойчо Баненски
кмет на община Банско, Емил Илиев – кмет на община Струмяни,
Васко Стоилков – кмет на община Сливница и инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина. За Председател на Управителния съвет беше избран градоначалникът на Сандански Атанас Стоянов. На общото събрание на СЮЗО присъства и д-р Атанас Тенев – председател на Общински съвет – Костинброд.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here