Единодушно! Кметът Стоянов бе преизбран за председател на Сдружението на Югозападните общини

Единодушно! Кметът Стоянов бе преизбран за председател на Сдружението на Югозападните общини.
Единодушно! Кметът Стоянов бе преизбран за председател на Сдружението на Югозападните общини.

Единодушно! Кметът Стоянов бе преизбран за председател на Сдружението на Югозападните общини.

С пълно мнозинство! Днес на Общо събрание на Сдружението на Югозападните общини, кметът на община Сандански – Атанас Стоянов бе избран за трети пореден път за председател на Сдружението.

Сдружението на Югозападните общини е водеща организация на местните власти в Югозападна България. Създадено преди 23 години в обществена полза, защитава и представлява общите интереси на общините – членки. Основната цел на Сдружението е решаване на въпроси от регионално значение и подпомагане дейността на общините, осигуряване на международни партньорства за обмяна на опит и създаване на мрежи за сътрудничество, както и експертна помощ при разработване и управление на Европейски проекти. В него членуват 25 малки, средни и големи общини от Югозапада.

Заедно с председателя Атанас Стоянов бе избран и Управителен съвет в следния състав:

 

Замeстник -председател 

Васко Стоилков, кмет на Община Сливница.

Членове

– Методи Байкушев – кмет на община Благоевград;

– Стойчо Баненски – кмет на община Банско;

– Трайко Младенов – кмет на община Костинброд;

– Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина;

 – Емил Илиев – кмет на община Струмяни.

Контрольор

Богомил Бранков – председател на Общински съвет – Елин Пелин.

Заместник-контрольор

Светла Данаилова – председател на Общински съвет – Петрич.

Седемчленният управителен съвет, който ще работи под председателството на Атанас Стоянов, заяви своята воля да продължи добрата обща местна политика и добри практики за развитието на региона, както и добрата координация и сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България, в полза на местните общности.

Единодушно! Кметът Стоянов бе преизбран за председател на Сдружението на Югозападните общини.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here