„Античен град Хераклея Синтика“ с впечатляваща визия, реставрирано е и светилището на Немезида

„Античен град Хераклея Синтика“ с впечатляваща визия, реставрирано е и светилището на Немезида.
„Античен град Хераклея Синтика“ с впечатляваща визия, реставрирано е и светилището на Немезида.

„Античен град Хераклея Синтика“ с впечатляваща визия, реставрирано е и светилището на Немезида.

Успешно се изпълни първият етап на проекта, изготвен и защитен за финансиране от Община Петрич. „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“.
Основното, което се постигна с дейностите, е осигуряването на достъпна среда за всеки турист, пристигнал да разгледа обекта.
От научна гледна точка съществен момент е консервацията на разкритото при проучванията и възможността за продължаване.
Има обособени пешеходни алеи и платформи за наблюдение, направен е и лапидариум – изложени на открито артефакти – части от колони, капители, части от статуи и други архитектурни елементи.
Реставрирано е и светилището на Немезида.
В обекта работи и модерен посетителски център с две зали, подредена е и постерна постоянна експозиция, която показва културното и природно богатство в м. Рупите.
Представена е също и историята на развитието на обекта от началото на разкопките преди 17 години. Оформени са и места за отдих.
Сред атракционите на Хераклея Синтика са и реалистични фигури на хераклейци, които пресъздават сцена от живота в античния град.
„Античен град Хераклея Синтика“ с впечатляваща визия, реставрирано е и светилището на Немезида.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here